Actualisatie kerndoelen - input gezocht!

20 december 2023
Nieuws

Help jij mee aan het advies voor de nieuwe kerndoelen? Het advies voor het eerste tussenproduct is ondertussen verzameld. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen! Binnenkort komt er een oproep voor de andere tussenproducten.

 

*Feedback op de eerste tussenproducten is ondertussen verzameld en het bijbehorende inschrijfformulier verwijderd. De oproep voor de volgende stukken komt waarschijnlijk rond februari/maart. 

 

SLO heeft van de minister de opdracht gekregen om de huidige kerndoelen uit 2006 te actualiseren en dus nieuwe conceptkerndoelen te ontwikkelen (voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Per leergebied is een team samengesteld. Stap voor stap werken zij samen toe naar conceptkerndoelen. Aardrijkskunde zit in twee leergebieden (Mens & Natuur en Mens & Maatschappij) en mag dus ook over beide meedenken. Informatie over dit proces en de teams vind je hier.

Ieder team heeft ook een advieskring die bestaat uit een vertegenwoordiging van de onderwijspraktijk. De advieskring geeft het team feedback en reflecteert op de conceptkerndoelen. Het KNAG is vertegenwoordigd in de advieskringen van Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. De vertegenwoordigers van het KNAG ontvangen graag input van leraren, opleiders en vakspecialisten om goed advies uit te kunnen brengen.

Beide teams leveren vier tussenproducten op en werken zo toe naar het eindproduct: de set conceptkerndoelen voor het leergebied. De tussenproducten zijn:

Tussenproduct 1: Karakteristiek en raamwerk van het leergebied;
Tussenproduct 2: Gezamenlijk raamwerk van het leergebieden voor po en onderbouw vo;
Tussenproduct 3: Uitwerking selectie(s) conceptkerndoelen per leergebied;
Tussenproduct 4: Uitwerking volledige set conceptkerndoelen per leergebied;
Eindproduct: Conceptkerndoelen voor de leergebieden + toelichtingsdocument.

De eerste stukken zijn naar ons toegestuurd voor feedback. Voor elk stuk zijn adviesvragen geformuleerd die richting geven om het advies te vormen. Deze feedback is verzameld en wordt snel besproken binnen de advieskringen. Als de volgende stukken naar ons worden gestuurd zullen we er weer een oproep uitzetten.

 

Met eventuele vragen kan er contact op worden genomen met Esmee Steenwinkel (e.steenwinkel@knag.nl)