EduGIS

EduGIS is een educatief portaal gericht op toekomstbestendige, ruimtelijke planvorming waarbij leerlingen geo-analyses kunnen uitvoeren met behulp van locatiegebonden informatie zoals digitale kaarten. Het gebruik van het portaal is op dit moment voor iedereen gratis. De leerlingen van het voortgezet onderwijs vormen momenteel de primaire doelgroep van EduGIS.

EduGIS is een project dat gestart is in 2004 door de Vrije Universiteit Amsterdam, Geodan B.V., en het Kadaster. Tot op de dag van vandaag werken deze partijen in het kader van EduGIS intensief samen met het GeoFort, ESRI, GeoBusiness en Geo-Informatie Nederland.

EduGIS bedient momenteel vooral leerlingen van het voortgezet onderwijs VMBO, HAVO, VWO klas 1 tot en met 6. Een zeer bescheiden aantal modules is geschikt gemaakt voor de hoogste klassen van het basisonderwijs.

Hoofddoelstellingen

 • EduGIS wil graag het gebruik van GIS in het voortgezet onderwijs stimuleren door een laagdrempelige open internet omgeving met geo-informatie aan te bieden die leerlingen in staat stelt om snel, efficiënt en min of meer zelfstandig samenlevingsvraagstukken te analyseren;
 • EduGIS wil docenten en leerlingen bewust maken van de mogelijkheden die het werken met digitale kaarten biedt voor het analyseren van ruimtelijke vraagstukken;
 • EduGIS wil voor scholen een educatief kennisplatform zijn met kwalitatieve informatie over duurzame, ruimtelijke planvorming op globale schaal;
 • EduGIS wil het geo-onderwijs vernieuwen met behulp van innovatieve GIS-technieken (Minecraft) en probeert dit met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen.

Het portaal biedt de gebruikers de volgende functionaliteiten aan:

 • Onderwijsmodules;
 • Digitale kaarten;
 • Links naar sites met GIS modules en Geo-informatie;
 • Bibliotheek met geoweb-resources;
 • Informatie over het portaal zelf en over GPS en GIS;
 • Een community van GIS gebruikers;
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de leereffecten van innovatieve, digitale GIS-technieken (Minecraft) in het secundair onderwijs.

www.edugis.nl