Hoog water op het schoolplein?

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. ‘Hoog water op het schoolplein?’ zet leerlingen aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lessenserie is gebaseerd op het proefschrift van Adwin Bosschaart.

De lessenserie omvat zeven lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). De overstromingsrisico-atlas staat centraal. Leerlingen kunnen daarmee verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In de lessenserie zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden.

De lessenserie is beschikbaar voor het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

In het NoordHollands Dagblad verscheen op woensdag 26 augustus het artikel ‘Mensenlevens redden met aardrijkskunde'.

NH Dagblad - Mensenlevens redden met aardrijkskunde.pdf
Download dit document
Winnaar waterinnovatieprijs
water innovatieprijs 2015

De lesmodule 'Hoog water op het schoolplein?' heeft de Waterinnovatieprijs 2015 gewonnen. Zowel de publieksprijs als de juryprijs in de categorie 'Klaar voor de toekomst' gingen naar deze lesmodule. De prijs werd op 30 november 2015 uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De jury oordeelde:
'Het effect van dit sympathieke project is tweeledig. Enerzijds is het een mooie trigger voor de werving van civiel technische studenten. Anderzijds draagt het bij aan de bewustwording van overstromingsgevaar bij hoogwater onder de generatie van de toekomst. De betrokkenheid van jongeren bij hoogwaterveiligheid wordt via de scholen breed uitgezet. Doordat de educatieve boodschap op een speelse manier is verpakt, is het erg aansprekend en toegankelijk. De informatie, die gebruikt is bij de nieuwe waterveiligheidsbenadering, staat centraal in het lespakket. Daarnaast sluit het project goed aan bij de Human Capital Agenda’s.'

Met 34,5 procent van de stemmen won de lesmodule ook de publieksprijs.

Bekijk hier het filmpje (vanaf 1:30) over de lesmodule dat speciaal gemaakt is voor de Waterinnovatieprijs.

De Waterinnovatieprijs wordt ieder jaar door de Unie van Waterschappen uitgereikt aan vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken.