Lessenserie Brazilië

FOTO: DHANI BORGES/FLICKR

In het schooljaar 2017-2018 gaan leerlingen in 4 havo/vwo aan de slag met de nieuwe syllabi waarin Brazilië en Zuid-Amerika centraal staan. Docenten van Het Nassau College in Breda hebben alvast een lessenserie gemaakt voor de derde klas ter voorbereiding op dit nieuwe examenonderwerp, over het ontstaan van het land, het klimaat en landschap, Brazilië als BRIC-land en bezien vanuit de sociaal-culturele dimensie. De lessenserie is in de vorm van een reader en zelfstandig door te werken voor leerlingen. In de reader komen veel begrippen uit de syllabus aan bod. De lessenserie is bedoeld als eerste kennismaking met Brazilië.

Antwoorden kunt u per mail opvragen bij Anne de Klerk a.deklerk@knag.nl

Lessenserie Brazilië.pdf
Download dit document