Organisatie van de samenleving

Introductie 

Volgens de huidige kerndoelen leren leerlingen op de basisschool de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger. In het voortgezet onderwijs leren ze op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en hoe mensen op diverse manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn. Ook leren zij de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.

In de klas

In de meeste lesmethodes komt de staatsinrichting van Nederland en Europa aan de orde. Onderstaande sites bevatten lesmateriaal over Europa.

• Leerhoek (europa.eu)
Doelgroep: po 2-8, vo 1-6
Website met gratis lesmateriaal over de EU, zoals activiteitenboeken, video's, wedstrijden, spelletjes, nieuws en ander (meertalig) materiaal. Leerlingen ontdekken wat de unie doet en hoe onderwerpen als klimaat en milieu, cultuur en geschiedenis relevant kunnen zijn voor het eigen leven. Het materiaal is gefilterd naar leeftijdsgroep, thema en type materiaal.

• Lesmateriaal over Europa
Doelgroep: po en onderbouw vo
Overzicht van (veelal gratis) lesmaterialen over Europa ter verrijking van de les. Bijvoorbeeld: Europese verhalenkoffer, EU-spel en Europees kinderpaspoort.