geografie mei 2010

Zuid-Afrika aan de vooravond van het WK Voetbal |De post-apartheidsstad | Peace Parks en duurzaam toerisme | ICT doorbreekt isolement thuislanden | En verder: Ontwikkelingssamenwerking onder vuur | Haïti, Chili & Turkije: tektonisch domino-effect?

Kennis

Zuid-Afrika aan de vooravond van het WK-voetbal

‘Moeders, sluit je dochters op: Zuma neemt twee dagen vrij!’

Zuid-Afrika
Kennis

De hervorming van de urbane structuur in Zuid-Afrika

Een van de megaprojecten die de stedelijke structuur van apartheid moet doorbreken is de Gautrain Rapid Rail Link, een supersnelle treinverbinding annex ontwikkelingscorridor in Groot Johannesburg/ Pretoria. De blanke reiziger lijkt echter als eerste te profiteren.

stadsgeografie
infrastructuur
Zuid-Afrika
Kennis

Peace Parks en duurzaam toerisme

Landgrensoverschrijdende fusies van nationale parken in Zuidelijk Afrika bieden de kans natuurbehoud te koppelen aan een menswaardig bestaan voor de lokale bevolking door duurzame landbouw en toerisme. Maar de armoede van de bevolking en geldgebrek bij overheid vormen vooralsnog grote struikelblokken.

toerisme
Zuid-Afrika
Kennis

ICT doorbreekt isolement van bevolking in de periferie

Zestien jaar na de afschaffing van de apartheid staan de voormalige thuislanden nog steeds op achterstand. Waar werk, een fatsoenlijke infrastructuur, onderwijs en andere voorzieningen ontbreken, kan ICT het isolement enigszins doorbreken.

Zuid-Afrika
Kennis

Medische voorzieningen in kaart

Bereikbaarheid medische voorzieningen in Bushbuckridge, Maruleng en Sekhukhune

Tijdens de apartheid was het aanbod aan openbare voorzieningen in de toenmalige thuislanden zeer beperkt. Zestien jaar na de apartheid vindt een groot deel van de bevolking daar nog weinig aan verbeterd. De overheid liet eind 2008 onderzoek doen naar de bereikbaarheid van openbare voorzieningen in vijftien achterstandsgebieden. We zoomen in op de gezondheidszorg in drie ervan.

Zuid-Afrika
Kennis

Tijd-ruimtegeografie in de misdaadbestrijding

Mobiele telefoon als crimefighter

Tussen april 2004 en maart 2005 werden in Zuid-Afrika 18.793 mensen vermoord – dat is 51 per dag. Het opbouwen van een goed politieapparaat verloopt traag – de zwarte rekruten zijn nauwelijks geschoold, de opleidingskosten hoog en de financiën beperkt. In de strijd tegen de criminaliteit zet de overheid daarom innovatieve technieken in ontleend aan de tijd-ruimtegeografie.

Zuid-Afrika
Opinie

De omhelzing van Arnhem en Nijmegen

Ze groeien onmiskenbaar naar elkaar toe: Arnhem en Nijmegen. Verenigd in een stadsregio zoeken ze samen naar nieuwe netwerken. Maar ontstaat er ook in de hoofden van de inwoners in dit deel van Gelderland een gevoel van eenheid?

Serie: Nederland in twaalf delen
Arnhem
Nijmegen
Opinie

De maatschappelijke context en de WRR

In het maartnummer van Geografie haakte Ton van Rietbergen in op de actuele discussie over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking. We vroegen hem te reageren op het onlangs verschenen WRR-rapport: Ontwikkelingssamenwerking: minder pretentie, meer ambitie.

ontwikkelingssamenwerking
Opinie

Ontwikkelingssamenwerking in het post-Koenders tijdperk

In reactie op het WRR-rapport over OS formuleert Annelies Zoomers elf stellingen over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

ontwikkelingssamenwerking
Opinie

De Kaart van Boekenland

Onder de noemer ‘fantasiekaarten’ gaan allerlei varianten schuil. Ze hebben een hoger abstractieniveau dan ‘gewone’ kaarten en soms heeft de uitgebeelde situatie zelfs helemaal niets meer met de topografische werkelijkheid te maken. Vaak zijn ze humoristisch, satirisch of spottend bedoeld. Lida Ruitinga en Martijn Storms maakten er in het blad Caert-Thresoor een mooi schema voor dat nog eens onderstreept hoe gevarieerd dit curieuze cartografische genre is, vaak met een artistieke en creatieve inslag. De makers zijn dan ook meestal geen professionele cartografen.

Kennis

Haïti, Chili, Turkije: een domino-effect?

Berichtten we in het maartnummer van Geografie nog over de aardbeving in Haïti in januari, eind februari was het de beurt aan Chili, in maart aan Oost-Turkije. Hebben ze iets met elkaar te maken? Ja en nee.

geologie
aardbeving
Kennis

Catherine Ashton: belangrijkste vrouw van de EU

Er werd smalend over gedaan in de media maar als Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid én Vice-Voorzitter van de Europese Commissie is Catherine Ashton nu de belangrijkste vrouw van de EU.

Europese kwestie
Opinie

The Age of Stupid

De dwaze geografie van aardolieverspilling

The Age of Stupid is een indrukwekkend docudrama dat afgelopen jaar veelvuldig werd ingezet in het debat over klimaatverandering om mensen te doordringen van de noodzaak nu maatregelen te nemen. Maar de film gaat in de eerste plaats over de verspilling van aardolie in ons dwaze tijdperk.

film
Opinie

Boeken Geografie mei 2010

Ben de Pater recenseert boeken.

Boeken
recensie