geografie november/december 2012

Rusland – BRIC-land? | Overstromingen voorspellen met satellieten | Hamburg populair bij Chinezen | Het fundament
van China | Ruimtelijke effecten Westerscheldetunnel | Profi elwerkstuk begeleid door studenten

Kennis

Rusland terecht een BRIC-land?

Het meinummer van Geografie bevatte een serie artikelen over drie van de vier BRIC’s: grote niet-westerse landen die het afgelopen decennium een belangrijke plaats hebben verworven op het mondiale economische podium. Behalve Brazilië, India en China figureert ook Rusland als BRIC. Tot voor kort leek dat zeer discutabel, maar afgelopen voorjaar heeft Poetin een nieuwe koers ingezet die perspectief biedt op een grotere rol in de wereldeconomie.

Rusland
Kennis

Satellieten helpen overstromingen te voorspellen

Geografische kennis kan mensenlevens redden. De KNAG Onderwijsdag op 7 december gaat over het gebruik van ruimtelijke informatie bij risicobeheersing en rampenbestrijding. Steven de Jong bijt in deze Geografie het spits af met een bijdrage over aardobservatie en ruimtelijk dynamisch modelleren om de overstroming van rivieren te voorspellen.

Kennis

Hamburg: magneet voor Chinese investeerders

Het aantal Chinese bedrijven in Europa neemt sterk toe. Volgens experts staan we aan het begin van een ware investeringsgolf vanuit China. De Duitse havenstad Hamburg heeft al jaren ervaring met het aantrekken van Chinese investeerders. Hoe doen die Hamburgers dat?

Hamburg
Kennis

Het fundament van China

China kent een lange en ingewikkelde geologische geschiedenis. Landschappen kunnen zelfs op korte afstand sterk variëren. Bepalend voor de basale verschillen is de platentektoniek vanaf de oudste geologische perioden tot in de recente tijd.

China
China
Kennis

Winkelen en werken 'aan de overkant'

De opening van de Westerscheldetunnel en de opheffing van de twee autoveren tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen in maart 2003 hebben de bereikbaarheid ingrijpend veranderd. De tunnel heeft vooral effect heeft gehad op de activiteiten- en verplaatsingspatronen van mensen, maar (nog) niet op de spreiding van bevolking, werkgelegenheid en voorzieningen.

Kennis

Tweede woningen in krimpgebieden

Genieten van het beste van twee werelden: een woning in de dynamische stad en een in het landelijk gebied. Plaats- en tijdonafhankelijk werken biedt hiertoe steeds meer mogelijkheden. Beleidsmakers in krimpregio’s, die met leegstaande woningen worstelen, verwelkomen deze ‘deeltijdbewoners’. Maar wat moeten die met een rijtjeshuis ver van zee?

Zeeuws-Vlaanderen
Opinie

Ver weg van Reykjavik

Terwijl twee op de drie IJslanders in Reykjavik wonen, is het schiereiland Langanes in het uiterste noordoosten bijna verlaten. Boeren ondernemen hier allerlei activiteiten om het hoofd boven water te houden.

reisverslag
IJsland
Kennis

Tarlabaşı: ‘De armen eruit, de rijken erin’

In het september- en oktobernummer van Geografie was te lezen hoe de gentrificatie in Istanbul steeds grootschaliger en planmatiger vormen heeft aan genomen. Bahar Sakızlıoğlu zoomt in op de harde praktijk in Tarlabaşi, een achterstandswijk in het hartje van de stad.

Turkije
Istanboel
Kennis

Istanbul Palaces: biotoop voor nieuwe middenklasse

Gated communities als Istanbul Palaces, My Towerland en Aqua City zijn een veilige haven voor de nieuwe stedelijke middenklasse. De moderne woontorens met luxe winkels, zwembaden, restaurants en allerhande diensten zijn zeer gewild. Hier kunnen middenklassers hun eigen luxe leven inrichten, ver van de gevaren in de grote stad. Maar die keuze is niet voor iedereen weggelegd – grote groepen worden letterlijk buitengesloten.

Istanboel
Opinie

Tweede Maasvlakte

Rotterdam heeft de grootste haven van Europa en is met een totale goederenoverslag van meer dan 430 miljoen ton de vijfde haven van de wereld. Ooit was Rotterdam de grootste, maar dat is verleden tijd. Singapore ging er eerst voorbij. En nu is Sjanghai veruit de grootste. Van de zestien tophavens liggen er trouwens twaalf in China. Is dat boeiend? Nee.

Blog: Stad in zicht
Rotterdam
Opinie

Profielwerkstukbegeleiding XL

Het profielwerkstuk is een masterproef voor leerlingen in de laatste klassen van het voortgezet onderwijs, als voorbereiding op hun vervolgopleiding. Maar een directe link met het hoger onderwijs wordt meestal niet gelegd. Slimme zet: schakel studenten in bij de begeleiding van de leerlingen. Daar hebben ze allebei profijt van.

onderwijs