geografie oktober 2010

Waterproblemen | De Drie Kloven Dam | Watersnood in Suriname en Guyana | ARGUS registreert Nederlandse kust | WK voetbal, podium voor burenruzies | De Frans-Duitse as | Kleine bedrijven in de wijk | Mega-akkoord houtkap | W.F. Hermans achterna in Lapland | Promoot je vak!

Kennis

Veerkracht

Wordt de wereld kwetsbaarder voor overstromingen? Als het gaat om aanpassingsstrategieën bij klimaatveranderingen is veerkracht het sleutelwoord. Inleiding op een vierluik over de aanpak van waterproblemen wereldwijd.

waterveiligheid
Kennis

De Drie Kloven Dam

In september 2009 werd de laatste turbine in de Drie Kloven Dam in de Jangtsekiang (Blauwe rivier) in China in werking gezet. Daarmee was de grootste stuwdam ter wereld een realiteit. De bouw is een enorme prestatie van de Chinese ingenieurs, maar ook omstreden vanwege de gedwongen verplaatsing van 1,13 miljoen mensen uit de regio en onzekerheden over de negatieve effecten van het project.

waterveiligheid
China
Kennis

Watersnood wordt waternood

Er valt een korte heftige tropische bui. De regen maakt poppetjes in de plassen. Al snel vormt de straatgoot een brede waterstroom. ‘Oh, dat was niks’, zegt de taxichauffeur een dag later. ‘Vorige week stond een kwart van Paramaribo onder water. In veel straten kon ik niet meer rijden. Het water stond er kniehoog.’

Suriname
Kennis

Klimaatverandering en kwetsbaarheid: Georgetown, Guyana

Elk jaar wordt Georgetown, de hoofdstad van Guyana, meermaals getroffen door overstromingen. Waar het arme deel van de bevolking het vaak zwaarder te verduren heeft dan de rijken, is in Georgetown deels sprake van een collectieve kwetsbaarheid. Samenwerking tussen bewoners en allianties met de overheid kunnen verlichting brengen

waterveiligheid
Guyana
Kennis

De kust met ARGUSogen bekeken

Onze kust moet sterk genoeg zijn om het achterland te beschermen tegen een flinke storm. Maar het strand en de onderwateroever pal voor de kust zijn dynamisch. Elke verandering wordt nauwlettend in de gaten gehouden met het ARGUS-videosysteem.

waterveiligheid
Kennis

Ondernemers sterken de wijk of andersom?

Gemeenten en woningcorporaties delen ondernemers een steeds grotere rol toe in de verbetering van achterstandswijken. Daarbij moeten ze niet alleen inzetten op kleinschalige detailhandel, maar zeker ook op de groeiende groep kleine zelfstandige ondernemers die flexibel opereert in een netwerk en specifieke ruimtebehoeften heeft.

Kennis

Mega-akkoord over bescherming oerbossen

Milieubeschermers en houtkapbedrijven in de Canadese taiga hebben eindelijk de strijdbijl begraven. Op 18 mei sloten ze een megaovereenkomst om 720.000 vierkante kilometer bos – zeventien keer de oppervlakte van Nederland – duurzaam te beheren.

Canada
Kennis

De Frans-Duitse as: politieke top en dagelijkse samenwerking

De Frans-Duitse as is ooit ingesteld om de lieve vrede tussen beide landen te bewaren. De nadruk ligt op de koppels aan de top en de bijdrage aan de Europese eenwording, maar sinds 1963 is er ook veel ondernomen om de verhouding tussen de twee volkeren te verbeteren.

Europese kwestie
politiek
Europese Unie
Opinie

WK voetbal: Een podium voor burenruzies

Voetbal verbroedert én verdeelt. In Burenruzies bekijkt Frank Grootemaat nationalisme en geografische identiteit aan de hand van twaalf voetbalgevechten tussen buurlanden. Van Nederland versus Duitsland, tot Irak versus Iran.

recensie
Opinie

KNAG verwerft kaartencollectie van VROM

In deze rubriek toon ik doorgaans bijzondere kaarten uit de collectie van het KNAG. Dit keer wil ik iets vertellen over de collectie zelf.

Opinie

Maarten Ridderbos: 'Het wordt óf landbouw óf natuurontwikkeling'

De afgelopen tien jaar zijn een hoop Belvedereprojecten uitgevoerd waarin aandacht werd gevraagd voor de historische aspecten van het landschap. Maarten Ridderbos miste een allesomvattend werk over de Oude Hollandse Waterlinie en besloot dit zelf te maken.

Opinie

W.F. Hermans achterna

Achter ons zien we in de diepte Skoganvarre aan het blinkende meer liggen. Vóór ons verschijnt over de kam een rendier met haar kalf. Twee tellen later ont vouwt zich een nieuw panorama: de oneffen top van de Vuorje steekt boven de horizon uit. ‘Een berg zoals kinderen in Nederland een berg tekenen, denkt Alfred.’Achter ons zien we in de diepte Skoganvarre aan het blinkende meer liggen. Vóór ons verschijnt over de kam een rendier met haar kalf. Twee tellen later ont vouwt zich een nieuw panorama: de oneffen top van de Vuorje steekt boven de horizon uit.

reisverslag
Finland
Opinie

Promoot je vak!

De laatste tien jaar neemt het aantal havo- en vwo-leerlingen met aardrijkskunde in het pakket af. Dit komt deels door de Vernieuwde Tweede Fase. Aardrijkskunde is sinds 2007 geen verplicht profielvak meer bij Economie & Maatschappij maar een keuzevak, net als bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Natuur & Gezondheid. Verkoopt de aardrijkskundedocent zijn vak wel goed?

onderwijs
Opinie

Waarom zou ik aardrijkskunde kiezen?

Luuk Lubberding signaleert dat in de Vernieuwde Tweede Fase de belangstelling voor aardrijkskunde op veel scholen is afgenomen. Reden? In vervolgopleidingen is AK niet verplicht en wat je ermee kunt worden behalve leraar, weten maar weinig scholieren.

onderwijs
Opinie

Boeken Geografie oktober 2010

Ben de Pater recenseert en tipt elk nummer een aantal boeken.

Boeken
recensie