Vacature Vaststellingscommissie CvTE

15 januari 2024
Auteurs:
Nieuws

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens? Op 1 augustus 2024 komt er in de vaststellingscommissie vmbo van het College voor Toetsen en Examens een plek vrij, die op voordracht van het KNAG ingevuld kan worden. Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale examens en kent voor ieder vak een vaststellingscommissie, met een voorzitter uit het hoger onderwijs, en twee docenten die respectievelijk de vakvereniging en de vakbonden vertegenwoordigen. De commissie stelt de inhoud van de centrale examens vast, adviseert over de normering en denkt mee over de constructieopdracht, op basis waarvan het Cito de vragen van het centraal examen maakt.

Vacature: Lid vaststellingscommissie CvTE aardrijkskunde vmbo

ca. 194 klokuren op jaarbasis

College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies. Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie is te vinden op www.cvte.nl.
 

Taken en functie-eisen lid vaststellingscommissie

We zijn op zoek naar een lid die zich gaat bezighouden met het:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak aardrijkskunde vmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak aardrijkskunde vmbo;
 • meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak aardrijkskunde vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie aardrijkskunde vmbo:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak aardrijkskunde vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak aardrijkskunde vmbo;
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak aardrijkskunde in examenklassen (bij voorkeur in de leerweg bb en het kb) in het vmbo.

Strekt tot aanbeveling:

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.
 • affiniteit of ervaring met het vmbo.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

 

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kun je contact opnemen met de heer Pieter van der Bent, clustermanager maatschappijgerichte vakken vmbo via p.vanderbent@cvte.nl of 06 50 20 87 39.

 

Procedure

De selectie voor de voordracht vanuit het KNAG zal worden gedaan onder leiding van Esmée Steenwinkel. Wil je je aanmelden? Mail dan je cv en motivatie o.v.v. Vaststellingscommissie CvTE uiterlijk vrijdag 8 maart naar e.steenwinkel@knag.nl. Ook voor verdere vragen kan je terecht bij Esmée.