Verbinden: lokaal, Europees, mondiaal

Introductie 

Leerlingen leren bij aardrijkskunde dat lokale of nationale verschijnselen of gebeurtenissen veelal niet goed te begrijpen zijn zonder ze in verband te brengen met ontwikkelingen op Europese of mondiale schaal.

Neem globalisering. Dankzij snelle internetverbindingen en vervoer zijn we met mensen van over de hele wereld verbonden. Bij aardrijkskunde komt de geschiedenis van globalisering aan bod en leren leerlingen over aspecten als economie (handel, investeringen), politiek (internationale samenwerking) en cultuur (multiculturalisme). 

Leerlingen krijgen een beeld van mondiale patronen en verbanden en de relatie tot het eigen bestaan en keuzes die ze maken. Ook leren ze over de internationale context die van invloed is op  maatschappelijke problematieken in Nederland (migratie, milieu, mondiale conflicten, armoede enzovoorts).

In de klas

In de meeste lesmethodes komt deze wereldwijde verbondenheid aan de orde. Onderstaande sites bevatten lesmateriaal over onder andere migratie en uitbuiting.

• 26000 Gezichten in de klas
Doelgroep: po 7-8, vo 1-2 
Lesmateriaal waarin leerlingen kennismaken met de wereld van jonge asielzoekers. Filmpjes en lesbeschrijvingen met diverse werkvormen rond vluchten en leven tussen hoop en wanhoop. Drie lessen (+ extra les) voor po en vier lessen voor vo.

• Op reis met een magische sleutel
Doelgroep: vo bovenbouw
Het besluit om huis en haard te verlaten neem je niet zomaar. Dit spel rond potentiële migranten in Aziatische landen is ontworpen door Roos Terhorst (Erfgooiers College) en een Thaise collega. Het is gebaseerd op talloze casestudies en gaat in op veel voorkomende problemen en percepties bij arbeidsmigratie. Het is een beslisspel, leerlingen moeten zelf besluiten nemen in bepaalde situaties. Dit levert frustratie op vanwege de westerse bril die ze op hebben. Ze willen de beste opties kiezen, maar dit is door omstandigheden niet altijd mogelijk. Een mooie toevoeging voor een discussie over het migratievraagstuk.

Download hier de docentenhandleiding
Download hier de overige onderdelen van het spel:

• Kinderarbeid? No kidding! (kinderarbeidnokidding.nl)
Doelgroep: po 7-8 
Adventure game en lespakket van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de productie van alledaagse goederen, kinderarbeid en hoe je deze kunt tegengaan.