Verzamel ruimtelijke informatie en presenteer die in een storymap

Door Mathijs Booden en Tjerk Destombes – Universiteit van Amsterdam

Introductie voor de leerkracht

Leerlingen werken vaker dan ze denken met digitale ruimtelijke informatie, bijvoorbeeld via Google Maps om de weg te vinden, of via de app van een flitsbezorger. Zelf ruimtelijke informatie verzamelen en presenteren is een manier om inzicht te krijgen in welke soort gegevens en bewerkingen er achter zo’n app schuilgaat. Een van de opties om dat te doen, biedt ESRI binnen de ArcGIS Online-omgeving al geruime tijd gratis in licentie aan scholen en lerarenopleidingen. Het werkt in twee stappen: eerst verzamel je ruimtelijke gegevens met Survey123 en vervolgens presenteer je de gegevens met ArcGIS Online in een storymap.

Stap 1

In Survey 123 kun je een digitaal vragenlijstje maken dat leerlingen straks kunnen invullen. Cruciaal is Geopoint, waar ze kunnen aanwijzen over welke locatie het gaat. Het hoeft niet per se de plek te zijn waar ze op dat moment staan met hun smartphone, maar dat is wel het leukst: maak een vragenlijst over bijvoorbeeld de leefbaarheid van een buurt, met scores voor overzichtelijkheid, onderhoud enzovoort, en laat leerlingen op verschillende plekken rond de school of in de eigen wijk het formulier invullen. Ze kunnen er ook een foto van de plek bij uploaden. Elke keer dat iemand het vragenlijstje invult, inclusief locatie, worden de gegevens opgeslagen in ArcGIS Online. 

Stap 2

Stap twee is de verwerking. Terug op school kunnen leerlingen de gegevens die zij hebben ingevuld, oproepen. Dit worden stippen op een kaart van de eigen leefomgeving. De stippen kun je op allerlei manieren presenteren: groter of kleiner, kleuren, vormen. Je kunt er ook een heat map van maken. Welke manieren kun je vinden om te laten zien hoe het zit met de leefbaarheid in de omgeving? Op welke plekken is het met de leefbaarheid nog niet best gesteld? Wat kenmerkt die plekken, zijn ze bijvoorbeeld geconcentreerd in bepaalde wijken of liggen ze in de buurt van bepaalde ruimtelijke elementen zoals winkels, wegen, een heuvel, rivier? Zulke analyses en interpretaties kunnen leerlingen vervolgens aangeven in een storymap. Daarin kun je een kaart combineren met tekst, annotaties, kortom alles wat ‘het publiek’ helpt te begrijpen wat de kaart laat zien. 

Leerlingen leren zo werken met ruimtelijke gegevens én ze worden zich bewust hoe makkelijk er allerlei informatie over hen wordt bijgehouden: bijvoorbeeld over waar je geweest bent op welke momenten en wie daar nog meer waren.

Lesmateriaal

ESRI Nederland heeft lesmateriaal en storymaps over geografische onderwerpen beschikbaar gesteld. Verder bevat de site uitgebreide instructie over hoe je met ArcGIS kunt starten.

Bron: https://www.esri.nl/nl-nl/home