150 jaar KNAG - Studiedag toekomstige examenprogramma's

Allard Pierson, Amsterdam
23 maart 2023 - 09:00
23 maart 2023 - 17:00

Wat zouden jongeren van 15 tot 18 jaar moeten leren bij aardrijkskunde in de komende decennia? Hoe ontwikkelen geografie en samenleving zich en wat betekent dit voor de inhoud van het schoolvak? Ter inspiratie verschijnt een essaybundel waarin vakinhoudelijke experts hun visie geven op deze vragen. Zij schrijven onder andere over klimaatverandering, het antropoceen, natuur, geografieën van jongeren, diversiteit, sociale en ruimtelijke ongelijkheid, migratie, Europa en geopolitiek. Op 23 maart is er een studiedag waarop docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen met elkaar in gesprek gaan en verder ontwerpen aan een inhoudelijk koers. Bundel en studiedag vormen input voor toekomstige curriculumvernieuwingen van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo.

De studiedag heeft plaats voor 75 belangstellenden, deels voor genodigden en voor een deel vrije plaatsen. Heb je interesse om te komen en/of wil je op de hoogte blijven, vul dan het formulier in via de knop hieronder. Bij overschrijving zullen we loten. De definitieve uitnodiging volgt vervolgens begin 2023.

150jaarknag.nl/studiedag