150 jaar KNAG - Tentoonstelling Open kaart

Allard Pierson, Amsterdam
2 maart 2023 - 09:00
16 juli 2023 - 17:00

In 2023 bestaat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 150 jaar. Naar aanleiding hiervan organiseert Allard Pierson de tentoonstelling ‘Open kaart’, over kaartmateriaal uit zeven eeuwen, van Amsterdam tot de Noordpool en van Suriname tot Indonesië.

De reden hiervoor is dat het KNAG reeds sinds 1880 een formidabele collectie atlassen, kaarten, globes en ander materiaal in bruikleen aan de Universiteit van Amsterdam heeft toevertrouwd. Onderdelen van deze collectie zijn van wereldklasse: kostbaar, zeldzaam en verbluffend. Ze geven een beeld van de toenmaals bekende wereld en geografische kennis; tegelijk weerspiegelen ze omstandigheden die inspireren tot reflectie en heroriëntatie op het verleden, zoals de weerslag van de koloniale machtsverhoudingen. Bovendien maakt het de bezoeker bewust van de gelaagde betekenis van cartografische informatie in tal van bijzondere vormen, uit verleden, heden en met blik op de toekomst.

Naast de actuele en inhoudelijk-maatschappelijke invalshoek, is de tentoonstelling ook een gelegenheid om aan een breed publiek een overzicht te presenteren van schitterende kaarten en atlassen. Het materiaal getuigt van onbegrensde variatie in technieken, formaten, kennis en kleuren.

Houd 150jaarknag.nl/tentoonstelling in de gaten voor updates rondom het educatieve programma.