ALV en KNAG-lezing

online
10 juni 2021 - 19:00
10 juni 2021 - 21:00

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 10 juni om 19.00 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNAG. Vanwege het COVID-19-virus vindt deze ook dit jaar online plaats. Alle leden van het KNAG zijn uitgenodigd om deel te nemen. De ALV duurt ongeveer een uur.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV 13 oktober 2020
  3. Af- en aantreden bestuursleden
  4. Jaarverslag 2020
  5. Financieel verslag 2020 en Begroting 2021 (inclusief verslag kascommissie 2020, benoeming kascommissie 2021)
  6. ALV op de uitkijk: Kansen voor het KNAG
  7. Rondvraag

Na aanmelding krijgt u via e-mail uiterlijk 1 juni de stukken toegestuurd en een link die toegang geeft tot de online vergadering. Wie zich na 1 juni aanmeldt, krijgt de stukken zo snel mogelijk toegezonden. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de ALV (tot en met maandag 7 juni) per post of e-mail vragen stellen. Deze worden tijdens de vergadering beantwoord en de antwoorden zijn na afloop voor leden te raadplegen op geografie.nl.

Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de ALV via een chat vragen kunnen worden gesteld.

Voor punt 6 ‘ALV op de uitkijk’ kunt u kort en krachtig voor het KNAG interessante concrete kansen die u ziet laten weten, bijvoorbeeld uit uw netwerk. Voorbeelden: u kent een nieuw Tweede Kamerlid waarmee we een gesprek kunnen houden over het belang en de betekenis van het aardrijkskundeonderwijs, u werkt bij een kennisinstelling die meer kennis wil delen met onderwijs en de beroepspraktijk en wellicht als extra partner wil deelnemen aan geografie.nl of u ben betrokken bij een overheidsprogramma met geografische relevantie waarbinnen men samenwerking met het onderwijs zoekt.

Het is niet de bedoeling hier hoofdzakelijk eigen of commerciële belangen naar voren te brengen. Het bestuur stelt uw tips zeer op prijs, u kunt deze volgens dezelfde handelwijze vooraf insturen als bij het bovengenoemde stellen van vragen.

KNAG-Lezing: Woningcrisis!

Cody Hochstenbach

Om 20.00 uur, aansluitend op de ledenvergadering, houdt Cody Hochstenbach, stadsgeograaf aan de UvA, een lezing over de wooncrisis. Hij spreekt over de honderdduizenden Nederlandse huishoudens die moeite hebben de huur te betalen, jongeren die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen en het aantal daklozen dat meer dan verdubbeld is. Deze wooncrisis komt volgens Hochstenbach niet uit de lucht vallen. Woningprijzen en huren gaan niet zomaar door het dak en de ooit zo geprezen Nederlandse volkshuisvesting is niet toevallig verworden tot een stoelendans. Hochstenbach laat zien dat de huidige wooncrisis het gevolg is van beleid dat decennia gevoed werd door een aantal hardnekkige mythes.

De lezing vindt online plaats, ook niet KNAG-leden kunnen zich hiervoor aanmelden en ontvangen tijdig de link.

Aanmelding

Aanmelden voor de online ALV en/of de KNAG-lezing kan hieronder of via deze link.

Neem voor vragen gerust contact op via info@knag.nl of met Eelko Postma via 06 30795408. We helpen u graag.