KNAG Algemene Ledenvergadering

online
13 oktober 2020 - 19:00
13 oktober 2020 - 22:00

Op dinsdag 13 oktober is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNAG. Vanwege het COVID-19-virus vindt deze dit jaar online plaats. Alle leden van het KNAG zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV 14 mei 2019
  3. Af- en aantreden bestuursleden
  4. Jaarverslag 2019
  5. Financieel verslag 2019 en Begroting 2020 (incl. verslag kascommissie 2019, benoeming kascommissie 2020)
  6. Programma 2020
  7. Rondvraag

Na aanmelding krijgt u via e-mail uiterlijk 1 oktober de stukken toegestuurd en een link die toegang geeft tot de online vergadering. Wie zich na 1 oktober aanmeldt, krijgt de stukken zo snel mogelijk toegezonden. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de ALV (tot en met 10 oktober) per post of e-mail vragen stellen. Deze worden tijdens de vergadering beantwoord en de antwoorden zijn na afloop voor leden te raadplegen op geografie.nl. Ook spant het bestuur zich ervoor in dat tijdens de ALV via een chat vragen kunnen worden gesteld.

Aanmelding

Aanmelden voor de online ALV kan via onderstaand formulier, liefst voor 1 oktober.

Neem voor vragen gerust contact op via info@knag.nl of (030) 4100 510. We helpen u graag.