Excursie historische geografie Eemgebied en Marken

Eemgebied & Marken
17 september 2016 - 10:00
17 september 2016 - 18:00

Uitnodiging deelname KNAG-excursie

Historische Geografie 17 september 2016 

 

Beste mensen,

op zaterdag 17 september gaan we met de excursie van de Afdeling Historische Geografie de vloed van 1916 achterna. We starten te NS-Amersfoort en bezoeken in de ochtend het Eemgebied, gebruiken de lunch te Spakenburg en verplaatsen ons dan naar Marken, waar een rondleiding volgt.

Op 14 januari 1916 bereikte het water in de Zuiderzee, opgezweept door zware storm, grote hoogten. Het water liep over de dijken, andere braken door. Op veel plaatsen liep het zeewater het land in en velen werden er door verrast. De ramp werd aanleiding tot het afsluiten van de Zuiderzee.

Een eerste overstromingsgebied is dat bij de Eem waar het water tot voorbij Bunschoten-Spakenburg tot in de buitenwijken van Amersfoort liep. De toedracht van de overstromingsramp hier is beschreven door archivaris Bertus Wouda. Zijn boek ‘Watervluchtelingen, verzorgd en verguisd’, gebaseerd op bronnenmateriaal en persoonlijke getuigenissen, geeft een pakkend beeld van de ellende begin 1916. Hij besteedt aandacht aan de polders en Bunschoten-Spakenburg die door de ramp werden getroffen. Hij is onze eerste inleider tijdens de excursie.

Een tweede overstromingsgebied is dat tussen Volendam- Hoorn. Ook hier is de overstroming inmiddels door diverse auteurs beschreven. Maar wel net zo bijzonder is de ramp die toen op het Marken heeft plaatsgevonden, waar mensen verdronken en veel huizen werden vernield. Zelfs voor dit kleine eiland is de ramp afzonderlijk beschreven. Auteur is Jan Schild die in zijn boek: ‘Leven met het Water’ ook nog vroegere rampen te Marken beschreef. Hij is onze tweede inleider van de dag en doet dit door ons een uitgebreide rondleiding over Marken te geven. Daar dit een gebied is dat niet direct op ieders doorgaande route ligt, is dit wel een unieke gelegenheid om daar rond te kijken en de bijzondere bouw van Marken met eigen ogen te aanschouwen met alle bijzonderheden van dien.

Programma

 • 10.00 uur
  Verzamelen voor NS stations Amersfoort (voorkant) en vertrek
 • 10.15 - 11.15 uur
  Ontvangst met koffie in de Universiteit van de Geit, Slaagseweg 4, Hoogland (t033 4890882;www.UniversiteitVanDeGeit.nl)
 • 11.15 – 13.00 uur
  Rondrit door Eemland, voormalig inundatiegebied 1916, onder leiding van Bertus Wouda
 • 13.00 – 13.45 uur
  Lunch in restaurant De Mandemaaker, Kerkstraat 103, Spakenburg (033-2980255;www.demandemaaker.nl)
 • 13.45 – 15.00 uur
  Reis naar Marken
 • 15.00 – 16.30 uur
  Rondleiding op Marken, onder leiding van Jan Schild (eventueel koffie bij eind rondleiding)
 • 16.30 – 17.45 uur
  Terugreis naar Amersfoort
 • Circa 18.00 uur
  Aankomst Amersfoort NS station

Meer informatie & aanmelden

Deelname aan de excursie kost 43,50 euro te storten op NL30 INGB 075.1833.967 ten name van A.M.J. de Kraker, Reuzenhoek 1, 4543 NB Zaamslag, onder vermelding van 'Excursie 2016 Eem-Marken'.
Graag opgeven voor 2 september 2016 via mail (krakeram@zeelandnet.nl) of telefonisch 0115 564133 of 06 53224430. Deelname vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Met vriendelijke groet,

Adrie de Kraker en Hans Renes

overstroming
FOTO: SANSHOOT/FLICKR