Jubileumsymposium fysische geografie aan de UvA

Oerknal, Science Park 306, Amsterdam
16 november 2017 - 09:30
16 november 2017 - 17:00
wetenschap

In november 2017 viert de fysische geografie aan de UvA haar 80 jarig jubileum. De alumnivereniging Lulofs en de studentvereniging Gaos hun 25 jarig jubileum.

De fysische geografie aan de UvA is gestart met de benoeming van J.P. Bakker als privaatdocent in 1937, vervolgens als lector in 1939. In 1946 werd het lectoraat omgevormd tot de leerstoel fysische geografie, klimatologie en cartografie. Het is niet helemaal duidelijk wanneer fysisch geografische studievereniging Lulofs is opgericht. Vast staat wel dat Willem Frederik Hermans, de latere schrijver, één van de studenten van het eerste uur is geweest. Omdat het aantal studenten en afgestudeerden steeds maar toenam, werd in 1992 besloten om een nieuwe studentenvereniging GAOS op te richten en vanaf dat moment Lulofs te laten doorgaan als alumnivereniging. In 2017 bestaan Lulofs en Gaos beiden 25 jaar en de opleiding fysische geografie (nu als bachelor future planet studies en master earth sciences) ruim drie kwart eeuw. Dat gezamenlijke lustrum willen we op gepaste wijze vieren.  Onderdeel van die viering is het jubileumsymposium op 16 november.

Het ochtendprogramma besteedt aandacht aan de ontwikkeling van het onderzoek en onderwijs in de fysische geografie aan de UvA. Leidraad is het boek dat dan juist is verschenen over 50 jaar werk door de UvA fysisch geografen in Luxemburg. De thema’s  zijn (1) van veldkartering tot procesonderzoek, (2) van fysische geografie tot geoecologie, (3) van veldkartering tot digitale kartering. Het middagprogramma zal gewijd zijn aan de fysische geografie van het stedelijk landschap de thema’s zijn (1) de reconstructie van het ontstaan van Amsterdam op basis van historische kaarten, (2) hoe gaat Amsterdam groeien tot 2035, (3) kan Amsterdam in 2035 de groene hoofdstad van Europa zijn?

De thema’s zijn interessant voor aardrijkskundeleraren. Het ochtendprogramma begint bij simpele veldkarteringen en eindigt in de digitale wereld, het middagprogramma biedt nieuwe inzichten in de planologie van een grootstedelijke regio (Amsterdam) en hoe de fysische geografie kan bijdragen aan de realisatie van een stedelijk landschap met hoge geo/biodiversiteit.

Daarom nodigen wij de aardrijkskundeleraren uit dit symposium te bezoeken. Na afloop wordt (desgevraag) een nascholingscertificaat ter beschikking gesteld.

Meer informatie over het Luxemburgboek en over het symposiumprogramma is te vinden op http://www.lulofs.org/index.php?page_id=1769 (aanklikken Lustrum november 2017 en Johan Lulofs medaille en/of Aankondiging van het 'Luxemburg-boek'