Klimaatemoties in de klas, herkennen en er mee omgaan

Lumen, Wageningen Campus
6 november 2023 - 16:00
6 november 2023 - 20:00

Milieuproblemen, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, roepen vaak sterke reacties op in de klas. Leerlingen kunnen bezorgdheid, angst of onverschilligheid tonen. Als docent moeten we deze reacties herkennen en ermee omgaan om een houding van actieve hoop en empowerment te bevorderen.

Een veilige leeromgeving creëren is de eerste stap. We moeten openstaan voor de emoties en meningen van de leerlingen en empathie tonen voor hun zorgen. Door te luisteren en hun perspectieven serieus te nemen, bouwen we een basis voor verdere exploratie.

Kijk hier meer informatie op.