Minisymposium Geo Leert door!

Utrecht, Academiegebouw
21 september 2016 - 15:30
21 september 2016 - 20:30
EU

Geo leert door! laat u door middel van korte presentaties, vragen en discussie kennis maken met (voor het onderwijs relevante) nieuwe inzichten uit geo-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Programma

15.30 – 16.00 uur

Ontvangst koffie/thee Opening door dr. Tine Béneker in Kannunikenzaal

Lezing 1: ‘Lokale variatie en de rol van steden in de opvang van asielzoekers’ door dr. Ilse van Liempt, universitair docent-onderzoeker Stadsgeografie

Lezing 2: ‘Ontwikkeling van het Nederlandse landschap tijdens het eerste millennium: samenspel tussen mens en de natuur’ door Harm Jan Pierik MSc, onderzoeker Fysische Geografie - Kusten, Rivieren, Global Change -Geomorfologie

17.45 – 18.30 uur

Pauze met eten (soep en luxe broodjes)

Lezing 3: ‘Natuurlijke duinaangroei, zandsuppleties en duinerosie’ door Yvonne Smit, MSc, onderzoeker Fysische Geografie - Kusten, Rivieren, Global Change -Proceskunde

Lezing 4: ‘Urban Futures: de stad als locatie om grote vraagstukken aan te pakken’ door dr. Peter Pelzer, onderzoeker Urban Futures Studio

20.00 – 20.30 uur

Afsluiting met koffie/thee

Meer informatie & aanmelden

Locatie 
Faculty Club Universiteit Utrecht, Achter de Dom 7a te Utrecht

Kosten
€ 50,00 per persoon (de Universiteit Utrecht stuurt geen facturen meer, betaling gaat via een digitale link. Via deze link kunt u een factuur/bewijs van betaling uitdraaien.)

Aanmelden
Aanmelden vóór 9 september 2016 via www.uu.nl/geo/docenten.
U kunt een certificaat van deelname krijgen, graag aangeven op het aanmeldingsformulier.

Let op: Er is plaats voor 70 deelnemers. Mensen die actief betrokken zijn bij het onderwijs hebben bij veel animo voorrang.

Link digitaal betalen 
http://onlinesales.uu.nl/geo_leert_door_september_2016

UU