Scholing voor Professionals Geowetenschappen - Cursus Zuid-Amerika I

Universiteit Utrecht
5 februari 2018 - 15:00
5 februari 2018 - 19:00
Bolivia
FOTO: DENNIS JARVIS/FLICKR

De Universiteit Utrecht biedt in nauwe samenwerking met KNAG, CEDLA en andere universiteiten in het schooljaar 2017-2018 deze nascholingscursussen aan

Programma

Cursus Zuid-Amerika I

  1. Geologie – dr. B. Andeweg (VU) In deze lezing wordt de complexe geologie van de Andes in beeld gebracht, verklaard en bediscussieerd.
  2. Stedelijke ontwikkelingen – dr. P. van Lindert (UU, gepensioneerd) Zuid-Amerika is een sterk verstedelijkt deel van de wereld, maar de verstedelijking verschilt per land en regio. Hoe de verstedelijking zich voltrok, met welke gevolgen en wat het toekomstperspectief lijkt, staat centraal in deze lezing.
  3. Waterverdelingsvraagstukken - prof. dr. Rutgerd Boelens (WUR en UvA)
    Rutgerd Boelens deed in de negentiger jaren onderzoek naar rurale ontwikkelingen in de Andes. Hij is gespecialiseerd in kwesties van waterconflicten en waterrechten en de posities van verschillende belangengroepen daarbij. Onlangs hield hij daarover zijn oratie aan de UvA. Hij werkt ook in Wageningen en als visiting professor in Peru.

Meer informatie & aanmelden

Locatie 
Universiteit Utrecht

Kosten
€ 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)

Inschrijven cursus(sen)
Inschrijvingen kan deze website.

Inschrijving gaat per sessie. Er is geen korting mogelijk bij het volgen van meerdere sessies. Bij onder- of overtekening wordt u twee weken voor de datum geïnformeerd. Wie zich na aanmelding weer wil afmelden, kan dat zonder kosten tot uiterlijk een week voor de datum doen. Daarna worden volledige kosten gerekend. De Universiteit Utrecht stuurt geen facturen meer, betaling gaat via een digitale link. Via deze link kunt u een factuur/bewijs van betaling uitdraaien.