Seminar: Gevolgen van klimaatverandering voor gezondheid, migratie en ruimtelijke planning

Den Haag
17 oktober 2023 - 13:00
17 oktober 2023 - 17:00

Op 17 oktober 2023 wordt een seminar georganiseerd over de gevolgen van klimaatverandering voor gezondheid, migratie en ruimtelijke planning, in samenwerking tussen de NVD en het CBS. Tijdens het evenement zullen vooraanstaande experts in verschillende wetenschappelijke disciplines inzichten delen, met speciale aandacht voor de impact op Nederland. Onderwerpen zoals internationale migratie, gezondheidseffecten en maatschappelijke gevolgen zullen aan bod komen.

Dit seminar heeft tot doel wetenschappers, beleidsmakers en geïnteresseerden samen te brengen om belangrijke kwesties te bespreken en mogelijke oplossingen te verkennen. Het vindt plaats op de locatie CBS – Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag en zal worden gehouden in het Nederlands. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via solinge@nidi.nl of kijken op de website. Deelname aan het seminar is kosteloos. 

Programma

  • 13:00-13:30 uur: Inloop met koffie en thee
  • 13:30-13:45 uur: Welkom door prof. dr. Leo van Wissen (voorzitter NVD) en inleiding op de middag door prof. dr. Ruben van Gaalen (CBS)
  • 13:45-14:15 uur: Klimaat, mobilieit en (inter)nationale migratie: inzichten uit case studies in Bangladesh en Kenia  –  Dr. Ingrid Boas (WUR)
  • 14:15-14:45 uur: Klimaatverandering en migratie: een zekere oorzaak met onzekere consequenties – Dr. Frans Alkemade (Ministerie van Justitie)
  • 14:14-15:15 uur: Pauze
  • 15:15-15:45 uur: De impact van klimaatveranderingen op gezondheid –  Prof. Dr. Johan Mackenbach (KNAW)
  • 15:45-16:15 uur: De maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering in Nederland –  Dr. Hasse Goosen (Climate Adaptation Service)
  • 16:15-16:30 uur: Afsluiting – overkoepelende vragen en conclusies Leo van Wissen en Ruben van Gaalen
  • 16:30-17:00 uur: Borrel