Voorjaarscongres VLA

AP-Hogeschool, Noorderplaats 2, Antwerpen, België
21 maart 2020 - 08:45
21 maart 2020 - 17:30

Dit congres is geannuleerd vanwege het coronavirus. De organisatie probeert het congres nu op 17 oktober te organiseren.

Het voorjaarscongres van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) op 21 maart snijdt met het thema ruimte de corebusiness van het vak aardrijkskunde aan. In de les zoomen we ook vaak in op de impact van allerlei geografische processen in die ruimte zoals demografische verandering, economische ontwikkeling, functieverdeling en -conflicten, segregatie en mobiliteit. Hoe overheden met deze problematieken omgaan en ruimte ordenen is sterk gestuurd vanuit nationale en regionale politiek. Grensoverschrijdend bestaan er dus grote verschillen. Dat maakt het Belgische congres ook heel interessant voor Nederlandse collega’s.

Meer informatie op www.vla-geo.be