VVFG-excursie Ruimte voor de Waal - Nijmegen

Nijmegen
24 september 2016 - 13:45
24 september 2016 - 17:00
Waal
FOTO: MARCO RAAPHORST/FLICKR

Om de risico’s op overstromingen zoals in 1995 te verkleinen, krijgen de Grote Rivieren meer ruimte. Bij Nijmegen en Lent is hiervoor de Waaldijk verlegd en een nieuwe nevengeul aangelegd. De VVFG organiseert op zaterdagmiddag 24 september een wandelexcursie in het gebied waarbij Koen Volleberg en Hugo Bouter toelichting zullen geven over hun fysischgeografische en rivierkundige onderzoeken in het gebied.

Koen Volleberg is als rivierkundige betrokken geweest bij het ontwerp en de realisatie van de extra geul in de Waal bij Nijmegen (LievenseCSO). Hij zal tijdens de excursie vertellen over het ontwerp van de geul en de waterstandverlaging. Hugo Bouter heeft in het kader van de Milieueffectrapportage Ruimte voor de Waal–Nijmegen (Oranjewoud) de geomorfologie in kaart gebracht in de uiterwaarden bij Lent en een gebied binnendijks. Hij zal toelichting geven over de rivierafzettingen en landschapsontwikkeling.

Programma

De wandeling start om 13:45 bij het Centraal Station van Nijmegen en om ca. 17:00 uur komen we hier terug. Onderweg zullen we pauzeren op een terras met uitzicht op de Waal. De excursie staat open voor fysisch-geografen, geologen, aardrijkskundeleraren, studenten en andere geïnteresseerden.

Meer informatie & aanmelden

Aanmelden kan via vakvereniging.fg@gmail.com onder vermelding van naam en telefoonnummer. De excursie is gratis voor VVFG-leden en kost 10,00 euro voor niet-leden.

VVFG-Excursie Ruimte voor de Waal.pdf
Download dit document (518.81 KB)