Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs

Groote Museum Artis, Amsterdam
27 november 2023 - 13:00
27 november 2023 - 17:30
Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs

Op maandag 27 november 2023 nodigen vijf samenwerkende ministeries uit voor een inspirerende werkbijeenkomst in het Groote Museum Artis, Amsterdam. Deze bijeenkomst richt zich op schoolleiders en schoolbestuurders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, en speciaal onderwijs. Een groeiend aantal scholieren en docenten toont toenemende interesse in duurzaamheid, maar vraagt zich af hoe bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Ontdek de rol die de overheid kan spelen in het ondersteunen van schoolbesturen en schoolleiders op dit pad, terwijl tegelijkertijd inspiratie wordt opgedaan door praktijkvoorbeelden. Voorafgaand aan de werkbijeenkomst in november zijn vier verdiepende webinars beschikbaar voor iedereen met interesse in duurzaamheid in het onderwijs. Op de registratiepagina kun je je inschrijven voor zowel de werkbijeenkomst op 27 november als de webinars, en is ook het gehele programma te vinden.