Buitenlandse detailhandel verovert China

1 juni 2012
Auteurs:
Johan Borchert
oud-bestuurslid KNAG, Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2012
BRIC
handel
China
Kennis
China
FOTO: DCMASTER

In China is in korte tijd een moderne detailhandel ontstaan waarin internationale ketens als Starbucks, Kentucky Fried Chicken en Cartier een prominente positie innemen – en snel gekopieerd worden door Chinese equivalenten. De diffusie van buitenlandse winkels verloopt van de kust naar het binnenland, en van Shanghai en Beijing naar steden van tweede, derde en lagere orde.

Borchert - Buitenlandse detailhandel China.pdf
Download dit document (8.86 MB)