geografie juni 2012

Special: De opkomst van de BRIC’s | China | Brazilië | India | EU en BRIC | En verder: Virtueel water | Ruimtelijke Verkenning 2011 |
Wrocław | Vakantie in Polen | Hedwigepolder | EduGIS en ontbossing

Kennis

BRIC's als voortrekkers

In een veranderende wereld zijn steeds nieuwe economieën in opkomst. Nog vormen de VS de belangrijkste economische macht, maar Japan is haar tweede plaats inmiddels kwijtgeraakt. Dit nummer van Geografie toont de ontwikkelingen in een aantal van de aanstormende economische machten: de BRIC’s.

BRIC
Kennis

China in beweging

China is de tweede grootste economie ter wereld, na de Verenigde Staten. Het heeft de afgelopen decennia een eigen pad gevolgd, geworteld in de geschiedenis en het specifieke normen- en waardenstelsel van politiek en samenleving. Met andere accenten in het ontwikkelingsmodel en -patroon probeert China sinds kort scheefgroei tegen te gaan en het economische succes te bestendigen. De nagestreefde harmonieuze samenleving laat echter nog even op zich wachten.

BRIC
China
Kennis

Brazilië: de reus is ontwaakt

In de jaren '80 werd Brazilië geplaagd door economische crises en een hyperinflatie die in 1994 opliep tot 2000 procent. Maar vanaf 1995 wist het land, aanvankelijk volgens de strenge spelregels van het IMF maar ook dankzij sociale programma’s voor de arme bevolking, uit een diep dal te klimmen. Nu gaat het economisch zo goed dat Brazilië een positie met meer beslissingsmacht opeist in het bestuur van het IMF.

BRIC
Brazilië
Kennis

India: stedelijke middenklasse bestendigt economische groei

De export van ICT-diensten speelt een prominente rol in het economische succes van India. Maar ook de industrie en andere dienstverlening breiden snel uit dankzij de export én de toenemende binnenlandse vraag. De stedelijke bevolking van India is nu de kracht die de economische groei bestendigt via haar bestedingen. Bijna tweederde van de Indiase bevolking leeft echter nog op het platteland, velen in bittere armoede.

BRIC
India
Kennis

Buitenlandse detailhandel verovert China

In China is in korte tijd een moderne detailhandel ontstaan waarin internationale ketens als Starbucks, Kentucky Fried Chicken en Cartier een prominente positie innemen – en snel gekopieerd worden door Chinese equivalenten. De diffusie van buitenlandse winkels verloopt van de kust naar het binnenland, en van Shanghai en Beijing naar steden van tweede, derde en lagere orde.

BRIC
handel
China
Kennis

Manaus: metropolis van het Regenwoud

Een miljoenenstad midden in de jungle: hoe kan zoiets bestaan? De enclavepositie als vooruitgeschoven post in de Amazone en taxfreezone heeft Manaus economisch op de kaart gezet, zonder dat de omringende natuur daar zwaar onder leed. Als Manaus straks wordt aangesloten op het nationale wegennet, zal dat drastisch veranderen.

BRIC
Kennis

EU en BRIC/BRICS

Strategische partnerschappen blijven ongrijpbaar doel

De EU doet haar best ‘strategische partnerschappen’ aan te gaan met de nieuw opkomende economische en geopolitieke machten in de wereld. Vooralsnog zonder veel succes.

Europese kwestie
BRIC
Europa
Kennis

Virtueel water: blauw, groen en grijs

De wereldwijde waterschaarste wordt een van de grootste problemen van de 21e eeuw. Nieuwe begrippen kunnen de aard, oorzaken en oplossingen van de mondiale waterproblematiek inzichtelijker maken.

water
Kennis

Ruimtelijke Verkenning 2011: een land van regio's

Vroeger waren een groeiende bevolking en economie bijna overal in Nederland vanzelfsprekend. Nu is voor de meeste gebieden onduidelijk of er de komende decennia groei dan wel krimp zal plaatsvinden. Decentralisatie van het ruimtelijk beleid kan de onzekerheid versterken. Dat vraagt om nieuwe strategieën.

krimpregio's
Nederland
Opinie

Prins Hendrikstraat

Op mijn dagelijkse fietstocht naar mijn werk rijd ik af en toe door de Prins Hendrikstraat. Daar zit namelijk een van mijn favoriete Turkse bakkers en daar haal ik dan wat voor tussen de middag.

Blog: Stad in zicht
Den Haag
Opinie

Wroclaw is begonnen aan haar tweede jeugd

Menige stad zal jaloers zijn op de aandacht die Wrocław de komende tijd Europawijd krijgt. De Poolse stad is een van de speelplekken van de EK-finale voetbal en zal in 2016 culturele hoofdstad zijn. Portret van een stad die als een feniks uit haar as is herrezen.

Opinie

Polen: Op vakantie in het voormalige arbeidersparadijs

Het EK Voetbal dat nu in Polen en Oekraïne speelt, moet beide landen in de etalage zetten. Minister Joanna Mucha van Sport en Toerisme zegt op haar website: ‘We gaan er alles aan doen om de voetbalsupporters over te halen Polen nogmaals als toerist te bezoeken’.

Opinie

Ophef rond Hedwigepolder proeve van politieke onkunde

De soap rond de Hedwigepolder is vooral aangejaagd doordat de Nederlandse bestuurders niet snappen wat het uiteindelijke doel van de ontpoldering is: veiligheid!

Opinie

Via EduGIS meekijken naar ontbossing

Leerlingen adopteren een stukje regenwoud en houden via satellietbeelden in de gaten waar ontbossing plaatsvindt. Ze rapporteren daarover aan lokale onderzoekers en praten erover in de eigen klas en via internet met leerlingen elders in de wereld. Dat levert moderne en inspirerende aardrijkskunde op.

onderwijs