Ruimtelijke Verkenning 2011: een land van regio's

1 juni 2012
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2012
Nederland
Kennis
Decentralisatie
FOTO: HUUB EMONS

Vroeger waren een groeiende bevolking en economie bijna overal in Nederland vanzelfsprekend. Nu is voor de meeste gebieden onduidelijk of er de komende decennia groei dan wel krimp zal plaatsvinden. Decentralisatie van het ruimtelijk beleid kan de onzekerheid versterken. Dat vraagt om nieuwe strategieën.

Van Eck, Hilbers & Snellen - Ruimtelijke Verkenning.pdf
Download dit document (1.18 MB)