De scriptie van Debbie Lager

1 september 2012
Auteurs:
Sjef van Hoof
docent economie en geografie aan Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie september 2012
Opinie
Debbie Lager
FOTO: MARTIJN SCHOLTENS

Wat is ‘thuis’ voor Antilliaanse senioren in een woongemeenschap in Groningen? Debbie Lager wijdde er een masterthesis aan en rondde daarmee in september 2011 haar researchmaster af aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen.

Van Hoof - Debbie Lager.pdf
Download dit document (61.02 KB)