geografie september 2012

Stadsvernieuwing in Istanbul | Klimaatverandering stelt ‘koolstofbom’ op scherp | Migranten onderweg | Henk en Ingrid in de EU |
Fietsen in Portland | Gronings-Drentse Veenkoloniën in GIS | Afscheid Piet Pellenbarg

Kennis

Istanbul: de ruimtelijke structuur van een wereldstad

Istanbul is een wereldstad met ongeveer evenveel inwoners als Nederland. Het is een steeds belangrijker toeristische bestemming en was in 2010 een van de Culturele Hoofdsteden van Europa. In deze Geografie starten we een korte serie over de stadsvernieuwing in Istanbul. Hans Renes schrijft over de metamorfoses die de stad door de eeuwen heen meemaakte. Daarna meer over de gentrificatieprocessen sinds de jaren '70.

Istanboel
Kennis

Dertig jaar gentrificatie in Istanbul

De gentrificatie in Istanbul begon in de jaren '70. Aanvankelijk ging het om kleinschalige initiatieven van een groep creatievelingen, maar sinds 2005 spelen overheid en vastgoedconcerns de hoofdrol in steeds grootschaligere en planmatige metamorfoses. De oude bewoners hebben veelal het nakijken.

Istanboel
Kennis

Portland: het Amerikaanse Amsterdam

Nederlanders slaan geen gelegenheid over om de bijzondere band met New York te benadrukken. Portland in Oregon vertoont waarschijnlijk veel meer Nederlandse trekjes. Maar het blijft een Amerikaanse stad.

Verenigde Staten
Opinie

Piet Pellenbarg: boegbeeld van Groningen doet stapje terug

Op 7 mei nam Piet Pellenbarg, hoogleraar economische geografie en onvermoeid pleit bezorger van de behaviorale benadering, na ruim 46 jaar afscheid van ‘zijn’ universiteit met een wervende rede. Er gaat wat hem betreft nog steeds niets boven Groningen.

Opinie

Even wat chocolade kopen in Modica

Wie aan steden op Sicilië denkt, denkt aan Palermo of Catania. Rauwe metropolen waar de verkeerschaos een belevenis is en de armoede nooit ver weg. Frank van Dam reist echter naar Modica, waar oude rijkdom zichtbaar is.

Blog: Stad in zicht
Italië
Kennis

Klimaatverandering stelt 'koolstofbom' op scherp

Door de klimaatverandering gaan steeds grotere delen van de boreale wouden en venen van Canada, Alaska en Rusland in vlammen op. De vrijkomende koolstof versnelt de temperatuurstijging waardoor het brandgevaar verder toeneemt.

klimaatverandering
Kennis

Migranten onderweg

van Afrika naar Europa

Niet-westerse migranten zijn een bron van discussie. Media, politici en onderzoekers kijken vooral naar de landen van vertrek en aankomst. Joris Schapendonk deed onderzoek naar het tussentraject en kwam tot verrassende inzichten.

migratie
Afrika
Europa
Kennis

Henk en Ingrid in de EU

De Europese Unie beleeft niet alleen een economische en financiële crisis. Ook politiek verkeert de EU in zwaar weer. Het laatste jaar zijn zeker negen nationale regeringen vervangen. De stem van de middenklasse is steeds moeilijker te winnen vanwege de toenemende onzekerheden en het gevoel van sociale demotie.

Europese kwestie
Opinie

De scriptie van Debbie Lager

Wat is ‘thuis’ voor Antilliaanse senioren in een woongemeenschap in Groningen? Debbie Lager wijdde er een masterthesis aan en rondde daarmee in september 2011 haar researchmaster af aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen.

Nieuws

Dankzij GIS 2.0 de Veenkoloniën op de Werelderfgoedlijst?

Winnend profielwerkstuk aardrijkskunde

Richt een GIS-bestand in met historische kaartgegevens van alle kanalen in de Gronings-Drentse Veenkoloniën en zorg dat bewoners, scholen en andere gebruikers informatie kunt toevoegen, van waterstaatkundige data tot foto’s, films en muziek. Ziedaar het recept voor een geslaagd profielwerkstuk én een succesvolle poging meer mensen bij dit waardevolle erfgoed te betrekken.

onderwijs
GIS
Opinie

Nieuwe termijn als bijzonder hoogleraar aardrijkskunde

'Laten zien dat we ertoe doen'

Het is omgevlogen. Vijf jaar twee dagen per week bijzonder hoogleraar voor het aardrijkskundeonderwijs. Gelukkig zit er een verlenging in, want er is nog veel te doen en het werk is nooit af. Geografie vroeg Joop van der Schee terug en vooruit te kijken. Wat is er veranderd en bereikt, en vooral: wat moet er nog gebeuren?

onderwijs
Nieuws

GeoWeek 2012

Afgelopen mei vond voor de zesde keer de GeoWeek plaats. Maar liefst 47 geobedrijven en overheidsinstellingen verzorgden ruim 68 verschillende expedities voor schoolkinderen in heel Nederland. Deze varieerden van gastlessen op school tot grondboren en zandmetingen op het schoolplein. Leerlingen van 10 tot en met 15 jaar ontdekken in de GeoWeek wat er door bedrijven, wetenschap en instellingen wordt gedaan met geo.

GeoWeek
onderwijs
Opinie

Ghana

You will be in love’, zei Maria Laura in Mole National Park, terwijl we elkaar welterusten wensten. Ze doelde op het strand van Beyin, waar onze excursie door Ghana zou eindigen. Het was lang voordat ik lijkbleek, ineengekrompen en overgevend in de berm van de weg naar Accra lag, en zij steentjes op mijn energiebanen legde en verbond in de hoop dat het slechts reisziekte was.

Ghana