Dekolonisatie

16 juni 2023
Auteurs:
Ronald Kranenburg
hoofdredacteur Geografie, KNAG
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2023 - lustrumeditie
150 jaar KNAG
dekolonisatie
Kennis
FOTO: HARMEN BISSCHOP VAN TUINEN
Tijdens een expeditie van het KNAG (1907) aan de zuidgrens van Suriname werd het Tumucumaquegebergte in kaart gebracht. De leiding was in handen van cartograaf C.J. de Goeje en marineofficier H. Bisschop van Tuinen.

In 2003 werd het 130-jarig bestaan van het KNAG gevierd met een groots opgezette tentoonstelling in het Tropenmuseum en een meer dan 380 pagina’s dikke catalogus, In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960. Het boek vertelt over de tientallen expedities waarbij het KNAG betrokken was, vooral naar Indonesië en Suriname, en toont afbeeldingen van de naar Nederland meegenomen en tentoongestelde etnografische voorwerpen. Het Ten geleide vermeldt dat ‘men slechts bewondering [kan] hebben voor al die mensen die, misschien gedreven door de hang naar avontuur, met grote inzet en moed de kennis over het aardrijk op verschillende plaatsen op de aardbol hebben vergroot’.

Twintig jaar later is een lustrumviering met deze insteek ondenkbaar. Er worden niet alleen vragen gesteld bij de motieven van de expedities en het verleden van het genootschap, het hele wetenschapsveld van de geografie, en het aardrijkskundeonderwijs maken een proces door van dekolonisering. Dit deel van de lustrumspecial toont iets van het koloniale verleden van het KNAG en poogt richting te geven aan de voortgaande dekolonisatie van het vakgebied.

Koloniaal verleden van het KNAG

Geografen hebben op veel verschillende plekken de wereld onderzocht en in kaart gebracht. Dit bracht de belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee om elke gemeenschap, waar ook ter wereld, met waardigheid, eerlijkheid, gelijkheid en respect voor de lokale culturele context te behandelen. Het KNAG erkent dat het genootschap niet altijd ieders verhalen heeft gehoord en op waarde heeft geschat. Ook wordt erkend dat niet altijd alle gemeenschappen waarmee contact is geweest, met respect, waardigheid, eerlijkheid en gelijkheid zijn behandeld.

Om het geografisch verhaal te vertellen, ziet het KNAG de geschiedenis van het genootschap met ook kolonialisme, racisme, seksisme en andere vormen van onrechtvaardigheid onder ogen. Hoewel ook wetenschappelijke principes en nieuwgierigheid een rol speelden, was het doel van geografische ontdekkingsreizen sterk gerelateerd aan politieke en economische belangen. Geografische kennis en kaartmateriaal zijn daardoor mede verbonden met het economisch of politiek gewin inherent aan het koloniale systeem. Deze belangrijke aspecten van de KNAG geschiedenis zijn pijnlijk en het KNAG betuigt spijt aan wie onrecht is aangedaan.

KNAG-bestuur, januari 2023