Een kaart om duurzaam te gebruiken

1 december 2011
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2011
Opinie
BEELD: GEMEENTE UTRECHT

De provincie Utrecht heeft in 2008 en 2010 een nieuwe Bodem- en Grondwatertrappenkaart van de Utrechtse veengebieden gemaakt. De kaartenserie biedt handvatten voor duurzaam gebruik en beheer van kwetsbare veengebieden en is ook prima inzetbaar bij veldwerk in de aardrijkskundeles.

Otto - Een kaart om duurzaam te gebruiken.pdf
Download dit document (214.74 KB)