Een on-Nederlands landschap

1 maart 2013
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie maart 2013
fysische geografie
Nijmegen
Kennis
landschap
FOTO: HANS DE JONG

De stuwwallen van Nijmegen en het Niederrheingebied

Het uitzicht vanaf de Derde Baan in Groesbeek is verbluffend. Je kijkt er 50 meter naar beneden en je kunt het hele Bekken van Groesbeek overzien waar tijdens de voorlaatste ijstijd een dikke ijstong lag.

Een on-Nederlands landschap.pdf
Download dit document