geografie maart 2013

Ouderen en ruimte | Herstructurering in een vergrijzende wijk | Scootmobiel meer dan hulpmiddel | En verder: Stedelijk conflict in het Oosterpark | Maastricht en de Euregio Maas-Rijn | De bijzondere geografische ervaring | Bosatlas van de energie | AppFurnace: veldwerk per mobiel

Opinie

Ouder worden in De Bouwen

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt toe. In 1990 telde Nederland ruim 1,9 miljoen mensen van 65 jaar en ouder, in 2011 waren dat er al bijna 2,6 miljoen. Dat is een stijging van 12,8 naar 15,6% van de totale bevolking. Omdat ouder worden gepaard gaat met lichamelijke en geestelijke beperkingen is het belangrijk te weten in wat voor huizen en wijken mensen ouder willen en kunnen worden.

demografie
Drachten
Kennis

Herstructurering van een vergrijzende wijk

In de wijk De Bouwen in Drachten is bijna de helft van de bevolking ouder dan 65. Momenteel wordt het gebied flink op de schop genomen. De veranderingen zijn van grote invloed op de leefbaarheid voor ouderen.

demografie
Drachten
Kennis

Ouder worden in de eigen thuisomgeving

In onze vergrijzende samenleving speelt de vraag op welke plek mensen oud willen en kunnen worden. De bewoners in De Bouwen en De Singels in Drachten weten precies wat ze wensen en houden de touwtjes graag zelf in handen. Ze blijven het liefst zelfstandig in de eigen wijk wonen. Dat strookt mooi met het overheidsbeleid.

Kennis

Scootmobiel: meer dan een hulpmiddel

In onze vergrijzende samenleving speelt de vraag op welke plek mensen oud willen en kunnen worden. De bewoners in De Bouwen en De Singels in Drachten weten precies wat ze wensen en houden de touwtjes graag zelf in handen. Ze blijven het liefst zelfstandig in de eigen wijk wonen. Dat strookt mooi met het overheidsbeleid.

Kennis

Schakelen tussen nationale en Europese politiek

Terwijl het politieke debat in elke lidstaat erg nationaal blijft, moeten Europese politici steeds meer op twee borden tegelijk schaken.

Europese kwestie
politiek
Kennis

Het Oosterpark: Stedelijk conflict in een notendop

Stedelijke parken fungeren als achtertuin voor yuppen en gezinnen, hangplek voor alcoholisten, arena voor hardlopers en podium voor evenementen. In het Oosterpark in Amsterdam begint dat te wringen. En daar niet alleen.

openbare ruimte
Amsterdam
Opinie

Sneeuwvrij

Januari. Het sneeuwt in Den Haag. Na de hevige sneeuw van afgelopen week vandaag opnieuw.

Blog: Stad in zicht
Den Haag
Kennis

Maastricht en de Euregio Maas-Rijn

Grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn kan bogen op een lange geschiedenis, maar het overschrijden van nationale grenzen blijft lastig, zelfs in de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa.

cultuur
Maastricht
Opinie

Het monster van Frankenstein onder de wandkaarten

In een Fries landhuis hangt een gigantische wandkaart van Europa uit 1877. De eigenaar heeft er geen plaats meer voor. Het is geen cartografisch hoogstandje en hij verkeert in een beroerde staat. Maar het zou weleens het enige overgebleven exemplaar kunnen zijn. Is deze ‘monsterkaart’ nog te redden?

Kennis

Een on-Nederlands landschap

De stuwwallen van Nijmegen en het Niederrheingebied

Het uitzicht vanaf de Derde Baan in Groesbeek is verbluffend. Je kijkt er 50 meter naar beneden en je kunt het hele Bekken van Groesbeek overzien waar tijdens de voorlaatste ijstijd een dikke ijstong lag.

geomorfologie
Nijmegen
Kennis

Over het belang van de bijzondere geografische ervaring

In november verdedigde Hans Koppen zijn proefschrift Het Fenomeen van de Geografische Ervaring en promoveerde tot doctor in de Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit was bijzonder omdat Koppen een mo-opgeleide geograaf is die pas na zijn beroepscarrière aan het promotieonderzoek begon. Nog opvallender is het onderwerp van zijn onderzoek.

Opinie

Bosatlas van de energie

In november verscheen de Bosatlas van de energie, het vierde deel in een reeks thematische atlassen die ook in het onderwijs zeer bruikbaar zijn.

recensie
Opinie

Van huis uit

In 2009-2010 schreef Henk Notté in Geografie een reeks artikelen over aardrijkskunde op de basisschool, waarin hij betoogde dat onze jonge geografen steeds slechter presteren. Vijf scholen uit Staphorst proberen betere resultaten te boeken door aardrijkskunde aan te bieden vanuit de context van de leerling.

onderwijs
Nederland
Opinie

Maak veldwerk app-to-date

In een halfuur een interactieve GPStocht maken voor je leerlingen. In groepjes op pad met een mobiele telefoon: dat is nog eens gaaf veldwerk.

onderwijs
digitalisering
Nederland