Herstructurering van een vergrijzende wijk

1 maart 2013
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie maart 2013
demografie
Drachten
Kennis
herstructurering
FOTO: SMALLINGERLAND 50+

In de wijk De Bouwen in Drachten is bijna de helft van de bevolking ouder dan 65. Momenteel wordt het gebied flink op de schop genomen. De veranderingen zijn van grote invloed op de leefbaarheid voor ouderen.

Herstructurering van een vergrijzende wijk.pdf
Download dit document (2.16 MB)