Examenbesprekingen: meld je nu aan

16 mei 2024
Nieuws

Ook dit jaar organiseert het KNAG regionale examenbesprekingen voor vmbo-g/t, havo en vwo. Bij vmbo-g/t gaat dat op dezelfde manier als voorgaande jaren. Na de regionale besprekingen geven de vertegenwoordigers daarvan de belangrijkste bevindingen door. Daarop volgt er een concept-nakijkadvies. Het concept voor vmbo-g/t wordt doorgenomen in de landelijke bespreking en op basis daarvan volgt een definitief nakijkadvies. 

Bij havo/vwo gaat de procedure iets afwijken. De vertegenwoordigers van elke regionale bespreking formuleren namelijk al exact wat ze willen zien in het nakijkadvies. Deze uitkomsten worden door het KNAG besproken met experts en daaruit volgt dan het nakijkadvies. Daarin staat ook waarom bepaalde elementen wel of niet zijn meegenomen. We hopen zo helderheid te scheppen en de adviezen sneller online te hebben.

Voor een goed nakijkadvies hebben we docenten keihard nodig. Ga naar deze pagina om te zien welke besprekingen er in jouw regio worden gehouden.