Geluksgoeroe Richard Florida bezocht Utrecht

1 februari 2012
Auteurs:
Sjef van Hoof
docent economie en geografie aan Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie februari 2012
Opinie

Richard Florida bracht afgelopen november een bliksembezoek aan Utrecht waar hij sprak over de huidige fi nanciële crisis en mogelijke oplossingen. Volgens hem is deze crisis nodig om te komen tot een nieuw systeem van waarden en normen.

Van Hoof - Richard Florida.pdf
Download dit document (246.88 KB)