geografie februari 2012

Vrijstaat Christiania maakt doorstart | Bakfietsen, schotels en stemgedrag | Rood vlees verbetert voedselsituatie | Sociale kaart Amsterdamse jongeren | Mauritius | Dakloos in San Diego | AK in Frankrijk | Jonge emigranten en de Wilders-factor

Kennis

Christiania 2.0

Deense vrijplaats maakt doorstart

In 1971 kraakten hippies een voormalig marineterrein in Kopenhagen
en vestigden er de Vrijstaat Christiania. Na 40 jaar dreigde daaraan
een einde te komen door een beslissing van het Hoger Gerechtshof.
De staat mag de (dure) grond verkopen aan projectontwikkelaars,
maar durft dat uiteindelijk niet.

Denemarken
Kennis

Stemgedrag in steden

Bakfietsen en schotelantennes in de straat verraden een hoop over het stemgedrag van de bewoners. De electorale geografie van ruimtelijk geordend Nederland.

politiek
Kennis

Hectiek, stress en de Wilders-factor

Iedereen droomt weleens van een nieuw leven in het buitenland. De motieven om weg te gaan verschillen. Autochtone emigranten vertrekken vooral uit onvrede met de fysieke omgeving, en zoeken meer leefruimte. Allochtonen hebben vooral moeite met het sociale en – in iets mindere mate – het politieke klimaat in Nederland.

politiek
Kennis

Eet rood vlees

Ecologische hulpbronnen moeten leidend zijn bij duurzame ontwikkeling. Het pleidooi voor vegetarisme als oplossing voor het mondiale voedselprobleem is doorgeschoten. Veeteelt op zorgvuldig onderhouden graslanden zet meer zoden aan de dijk – ook in de vermindering van het broeikaseffect.

Kennis

Gescheiden werelden op het Rembrandtplein

Vraag je mbo’er Jeffrey of hij economiestudent Boudewijn weleens in het café treft, dan zal hij je bevreemd aankijken. Er zijn nog altijd duidelijke scheidslijnen in het uitgaansleven van Amsterdam. De culturele hiërarchie onder jongeren pakt binnen de ringweg A10 anders uit dan erbuiten.

Kennis

Mauritius: ruimtegebrek en suikerriet

Op Mauritius is 90 procent van de landbouwgrond beplant met suikerriet en wordt nu ook geïnvesteerd in de productie van bio-ethanol – een veelgevraagde biobrandstof op basis van suiker. De toeristische ont wikkelingen en verstedelijking slokken het land echter op. Kleine suikerboeren verkopen hun kostbare grond; grote suikerconcerns zoeken hun heil op het vasteland.

Mauritius
Opinie

San Diego California: Hoop in een geplunderd paradijs

San Diego is een plek van extremen: badgasten met Ray-Bans op boulevards en daklozen onder de Interstate 50. Economische crisis en politiek mismanagement zetten steeds meer mensen buitenspel. Freerk Boedeltje beschrijft de opkomst van nieuwe vormen van samenwerking en een wonderlijk los-vast gemeenschapsgevoel in zijn woonplaats San Diego.

Verenigde Staten
Kennis

Wereldburgerschap centraal

De Franse aardrijkskunde leidt leerlingen op tot wereldburger door heel actueel te zijn en ruim aandacht te besteden aan politieke onderwerpen. De koppeling met het vak geschiedenis verdient echter geen navolging.

onderwijs
Opinie

Blankenburgtunnel

In Nederland houden we van tunnels graven. Niet dat we dat goed kunnen, want het duurt altijd twee keer zo lang als gedacht en valt altijd drie keer zo duur uit als oorspronkelijk begroot. Maar goed, in de meeste gevallen is het graven van de tunnel in kwestie zinnig, althans vormt het een oplossing voor een probleem. De tramtunnel in Den Haag, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, de ondertunneling van de A2 in Maastricht.

Blog: Stad in zicht
Opinie

Geluksgoeroe Richard Florida bezocht Utrecht

Richard Florida bracht afgelopen november een bliksembezoek aan Utrecht waar hij sprak over de huidige fi nanciële crisis en mogelijke oplossingen. Volgens hem is deze crisis nodig om te komen tot een nieuw systeem van waarden en normen.

Opinie

Duurzaam denken bij aardrijkskunde

Duurzame ontwikkeling vergt een manier van denken waarbij je onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen probeert tegen te gaan. Het vak aardrijkskunde sluit daar goed bij aan omdat het sociale en fysische processen geïntegreerd behandelt. Het boek Lesgeven over duurzame ontwikkeling geeft handvatten voor een prikkelende én behapbare les.

onderwijs