Groene bandstad

1 april 2016
Auteurs:
Martin de Jong
geograaf en journalist
Dit artikel is verschenen in: geografie april 2016
Blog: Kaartlezen
Nederland
Opinie
elektrische auto's
Aantal elektrische auto's per gemeente.
Rood is weinig, groen is veel.

Als de vele verhalen niet bedriegen, staan we aan de vooravond van een heuse autorevolutie. Tabé vervuilende, benzineslurpende en ongelukken veroorzakende privéauto; welkom schone, elektrische en zelfrijdende deelauto. Op dit moment rijdt nog een kleine minderheid van de Nederlanders in een elektrische of hybride auto, maar dat aandeel neemt snel toe. Een op de tien nieuw verkochte auto’s heeft al een stekker. De groenste automobilisten wonen in een aaneengesloten gebied dat loopt van Delft via Leiden en Utrecht tot Arnhem. Het is niet helemaal de Randstad, meer een soort ‘Bandstad’ dwars door het land. In Noord- en Oost-Nederland wordt het minst elektrisch gereden. Openbare oplaadpunten zijn hier dunner gezaaid, waardoor de vrees om met een lege accu langs de kant van de weg te komen staan de verkoop van elektrische auto’s waarschijnlijk negatief beïnvloedt.

De kaart is gemaakt door RTL Nieuws op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) van ruim zeven miljoen particuliere auto’s. Op de website van de omroep staat een interactieve versie van de kaart waarop de score per gemeente te zien is: www.rtlnieuws.nl/buurtfacts. Opvallend is ook dat Amsterdam en Rotterdam lager scoren dan omliggende gemeenten, terwijl ze toch een hoge dichtheid aan openbare oplaadpunten hebben en Amsterdam zelfs de ambitie heeft om de ‘wereldhoofdstad’ voor elektrisch rijden te worden. Het bewijst dat het aandeel elektrische auto’s niet alleen wordt bepaald door voorzieningen of beleid, maar ook door sociaaleconomische factoren.

De band door midden-Nederland, met een verdikking rond Utrecht, komt trouwens bekend voor. Een soortgelijk geografisch patroon kom je tegen op het kaartje van de gemiddelde huizenprijs. Ook op verkiezingskaarten is een zone Den Haag-Utrecht-Arnhem te vinden als het gebied waar winnaar D66 vorig jaar de hoogste scores behaalde bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ook enkele buitenliggers komen op de kaart met D66-stemmers en die met elektrische auto’s overeen, zoals Alkmaar en een aantal Brabantse gemeenten. Het laat zien dat Nederland uit meer delen bestaat dan Randstad en niet-Randstad. Er loopt blijkbaar een green belt door het land waar het economisch goed gaat, de huizen duur zijn en de mensen Alexander Pechtold een geschikte kerel vinden.

D66-stemmers
Percentage D66-stemmers bij Provinciale Statenverkiezingen 2015

En waar ze dus vaak elektrisch rijden. Nu is ‘vaak’ wel relatief. In de groen gekleurde gemeenten op de kaart ligt het aandeel elektrisch rijden boven de 1,5 procent, in de rode gebieden ligt het onder de 0,9 procent. De verschillen zijn dus niet zo heel groot. En er is een onverwachte uitschieter: Urk heeft met 4 procent het hoogste aandeel groene rijders van alle gemeenten. Een mogelijke verklaring is dat het vissersdorp ook de gemeente is met de meeste Toyota-rijders, bij uitstek een merk dat elektrisch rijden promoot. 

 

WWW.VRIJE-RUIMTE.NL