Jitse Jousma wint Nederlands Kampioenschap Aardrijkskunde

11 juni 2024
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
onderwijs
Nieuws
FOTO: FRANS WESTERVEEN
De vier winnaars (v.l.n.r.): Wouter Drenth, Steef van Dijk, Jitse Jousma en Sjoerd Timmermans.

De 16-jarige Jitse Jousma (Apeldoorn) heeft de nationale finale van de 31e Aardrijkskunde Olympiade gewonnen. De 6-vwo-leerling van het Gymnasium Apeldoorn mag samen met Steef van Dijk (Boekel), Wouter Drenth (Alkmaar) en Sjoerd Timmermans (Oene) Nederland vertegenwoordigen tijdens de Internationale Geografie Olympiade (iGeo) in Dublin, Ierland. 

 

Dit jaar deden 6600 leerlingen van 140 Nederlandse middelbare scholen mee aan de voorronde van de geografische scholierenwedstrijd. Vijftien leerlingen kwalificeerden zich middels een essaytoets voor de eindronde. Deze werd van 4 tot 9 juni verzorgd door de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Leerlingen maakten hierbij naast een essaytoets ook een geografisch veldwerk en een multimediameerkeuzetoets.

Bijzonder is dat Sjoerd en Wouter zich vanuit de voorexamenklas wisten te kwalificeren voor het de internationale geografie olympiade. Daarnaast is het uniek dat het Gymnasium Apeldoorn met Jitse en Sjoerd maar liefst twee leerlingen mag afvaardigen op het WK Aardrijkskunde. Docenten JanHendrik Wolters en Aniek Oudshoorn zijn dan ook enorm trots.

Veldwerk: duurzame, hoogstedelijke wijk in Amsterdam-Noord

Veldwerk vormt de kern van het geografische vakgebied: het observeren, karteren en ruimtelijk interpreteren van de wereld. Ook tijdens de finale gingen deelnemers uiteraard ‘het veld’ in. In Amsterdam-Noord werden ze uitgedaagd om op basis van bewoners- en woningkenmerken diverse buurten te classificeren en een herstructureringsplan te maken voor een hoogstedelijke en duurzame nieuwe wijk.

Vincent van der Maaden (veldwerkcommissie): 'Het was goed om te zien dat sommige finalisten de stap naar de bewoners gemaakt hebben. Een interview met iemand die al 30 jaar in de wijk woont kan je meer informatie geven dan je misschien in de huidige wijk kunt waarnemen.' De finalisten hebben mooie concrete invullingen van abstracte begrippen zoals sociale cohesie geobserveerd. Zo deelt de lokale McDonalds tussen tien en vier uur gratis koffie uit voor oudere inwoners van de wijk en buurteducatie in buurtbroedplaats Modestraat. In de ontwerpen kwamen mooie oplossingen naar voren voor vraagstukken rondom mobiliteit (autoluwe tot autovrije wijk), klimaatverandering (daken als regenwaterbuffers en tegelijkertijd verkoeling in hete zomers) en sociale cohesie (van buurtbingo’s tot bakkies voor de buurt).

Van Darfur tot Europapa 

In de essaytoets kregen de finalisten dit jaar vragen over het conflict in de Soedanese regio Darfur, de rol van water in het ontstaan van de stad Amsterdam en historische vulkaanerupties en hun lokale en mondiale invloed. In de Engelstalige multimediameerkeuzetoets werd de breedte van het vak aardrijkskunde nog eens extra duidelijk met vragen van overtoerisme in de Himalaya tot het gesteente afgezet tijdens het verdampen van de Middellandse Zee en vragen over polarisatie in Zuid-Amerikaanse landen, regenboogzebrapaden en het landschap waarin de videoclip van Europapa was opgenomen. 

De nationale finale van de Aardrijkskunde Olympiade werd afgesloten met een avondprogramma verzorgt door de studenten Sociale Geografie en Planologie van studievereniging Sarphathi en een geografische excursie in de Bijlmer door docenten van de Universiteit van Amsterdam.

iGeo

Tijdens de Internationale Geografie Olympiade (iGeo) gaan de Nederlandse finalisten de geografische strijd aan met leeftijdsgenoten uit zo’n 54 verschillende landen. Het wereldkampioenschap aardrijkskunde vindt dit jaar, van 19 tot 24 augustus, plaats in Maynooth en Dublin, Ierland.

Winnaars 

De Aardrijkskunde Olympiade kent vier prijswinnaars: een algemeen winnaar (overall nummer 1), de theorieprijs (hoogste score voor essaytoets en multimediatoets), de veldwerkprijs (hoogste score voor het veldwerkonderdeel) en de iGeo-prijs (overall de beste score volgend op de drie al uitgereikte prijzen). 

  • Algemeen winnaar: Jitse Jousma (16 jaar, Apeldoorn), 6 vwo, Gymnasium Apeldoorn
  • Theorieprijs: Steef van Dijk (19 jaar, Boekel), 6 vwo, Commanderij College, Gemert
  • Veldwerkprijs, Wouter Drenth (17 jaar, Alkmaar), 5 vwo, PCC Lyceum, Alkmaar
  • iGeo-prijs: Sjoerd Timmermans (17 jaar, Oene), 5 vwo, Gymnasium Apeldoorn
Sponsoren

De Aardrijkskunde Olympiade wordt ondersteund door bijdragen van het ministerie van OCW, Topsector Water en Maritiem, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  Noordhoff Uitgevers De Bosatlas, ThiemeMeulenhoff De Geo, HAS-University of applied sciences, HAN-University of applied sciences,  ASML, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, SLO, de Unie van Waterschappen, Wetenschap in Beeld, de Vakvereniging Fysische Geografie, Radbout Universiteit Nijmegen, NHL Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Fontys, het Kadaster, CITO, het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), Alcarta atlas, Van Hall Larenstein en Kunst in Kaart.