Een goed gesprek

1 december 2011
Auteurs:
Friedel Filius
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2011
onderwijs
Nederland
Opinie
FOTO: THOMAS MEIER/FLICKR

Breng de eigen omgeving in de klas en je hebt supergemotiveerde leerlingen die als vanzelf veel opsteken. En die bereid zijn hun nek uit te steken in een debat met volwassenen, inclusief de wethouder. Want het gaat over hén. Aardrijkskunde op zijn best!

Filius & Koopmans - Een goed gesprek.pdf
Download dit document (303.04 KB)