Lucht tekort bij uitbreiding Lelystad Airport

6 april 2018
Auteurs:
Stefan de Nijs
student Geo-communicatie, Universiteit Utrecht
planologie
Nederland
Kennis
FOTO: CHUN/UNSPLASH

Aan ruimte geen gebrek in de Flevopolder. Hoogleraar Planologie Tejo Spit vindt het daarom niet gek dat Schiphol voor Lelystad Airport koos als uitbreidingslocatie. Toch blijkt de beschikbare ruimte een probleem te zijn. Een bomvol luchtruim zorgt voor beperkingen bij de planning van aan- en uitvliegroutes, welke op hun manier weer overlast voor omwonenden veroorzaken.

 

‘Red Overijssel! Het is nog niet te laat!’ zo luidde de noodkreet van actiecomité HoogOverijssel. Zij zetten zich in om de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport van de tekentafel te vegen. Inmiddels heeft minister Van Nieuwenhuizen (infrastructuur) besloten om vliegroutes aan te passen zodat woonwijken worden ontzien van geluidshinder.

De routevariant die is gekozen voor vertrek en nadering van de vliegtuigen wordt ‘Route B+’ genoemd. Deze variant leidt tot het minste aantal ernstig gehinderde personen. Dit voordeel is ten opzichte van  andere varianten behaald door de route niet langer over Biddinghuizen te laten gaan, maar over Elburg. Ook zullen de vliegtuigen verder van Dronten vliegen in deze variant. Het aantal ernstig gehinderde personen voor deze variant is 2.732 personen (bij Lden 40, zie kader).

Berekenen van geluid

De geluidmaat Lden staat voor de gemiddelde geluidsbelasting gedurende het etmaal per jaar. Hierbij wordt de geluidsbelasting tijdens de ‘day, evening en night’ (den) afzonderlijk gewogen.

De rekenmethode die het ministerie van I&M gebruikt om de hoogte van geluid te berekenen is wettelijk vast gelegd. Hoe hoog het geluidsniveau is dat mensen horen hangt af van veel factoren. De twee belangrijkste factoren zijn het type vliegtuig en de (vlieg)afstand tot het vliegveld waar mensen zich bevinden. Om te bepalen hoeveel geluid te verwachten is, is een studiegebied bepaald. Het studiegebied is zodanig gekozen dat de 30 dB(A) Lnight en de 40 dB(A) Lden-contouren er volledig binnen vallen.

Routebeperkingen

Het is niet makkelijk om alternatieve routes te vinden. Het luchtruim rondom Lelystad Airport is namelijk al behoorlijk vol. Dit komt doordat het gereserveerd is voor vluchten van en naar Schiphol en voor militaire vliegtuigen. Vooral Schiphol vraagt veel ruimte in de lucht. Hierdoor is er voor Lelystad Airport slechts ruimte in het lager luchtruim, op 1.900 meter. Het negatieve gevolg van lager vliegen is dat er meer personen er geluidsoverlast van ondervinden.

Een andere grote beperking bij de planning van vliegroutes is het beschermde natuurgebied Oostvaardersplassen, ten westen van Lelystad Airport. Ironisch genoeg werd na de inpoldering van zuidelijk Flevoland niets met het gebied gedaan. Na het mislukte plan om een industriegebied te realiseren heeft de natuur haar gang kunnen gaan, nu is het beschermd natuurgebied. Over Natura 2000 gebieden (waaronder de Oostvaardersplassen) mogen vliegtuigen niet onder een hoogte van 900 meter vliegen (zie figuur 1).

BRON: MER 2017
Figuur 1: Route B+ met bestaande gereserveerde ruimte in de lucht (MER, 2017).

‘In de huidige luchtruimstructuur kunnen 10.000 vliegbewegingen van en naar Lelystad worden gemaakt. Voor verdere groei is herinrichting van het luchtruim nodig’, aldus Maj-Britt van Raalte, senior woordvoerder bij Luchtverkeersleiding Nederland. Begin 2018 start het maken van een plan waarbij belanghebbende actief worden betrokken. Volledige herinrichting van het luchtruim is een moeilijke taak voor de overheid. Ze moet hierbij namelijk rekening te houden met internationale afspraken met buurlanden en de huidige militaire routes. Om deze reden zal de herinrichting pas in 2023 gerealiseerd kunnen worden. Bij de herinrichting zoeken adviseurs in opdracht van de overheid naar aansluitingen van de Lelystadroute op het hogere luchtruim. Garanties voor de aansluitingen kunnen niet worden gegeven.