Migranten naar Europa door degradatie moerasgebieden in Sahel

4 mei 2017
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
migratie
Afrika
Nieuws
Sahel

De uitdroging van wetlands(moerasgebied) en de daardoor slechte leefomstandigheden in de Sahelregio van Afrika zorgt voor een migratiestroom naar Europa en andere gebieden. Dit blijkt uit het door Wetlands International gepubliceerde rapport 'Water Shocks: Wetlands and Human Migration in the Sahel'. Met het rapport vraagt Wetlands International aandacht voor het probleem.

 

In het Sahelgebied is migratie vanwege plaatselijke conflicten en de uitdroging van Wetlands (moerasgebied) geen nieuw verschijnsel. Rond het Tsjaadmeer heeft terreurorganisatie Boko Haram al meer dan 2,3 miljoen mensen uitgezet sinds 2013, waarvan 1,3 miljoen kinderen. Het meer heeft 95 procent van zijn oppervlakte aan water verloren aan irrigatieprojecten (nathouden landbouwgrond). Daarnaast sluit de jeugd in dit gebied zich steeds meer aan bij gewapende groeperingen wegens de beperkte kansen die het gebied ze brengt.

'Humanitaire organisaties moeten rekening houden met plaatselijke milieuomstandigheden en factoren om zo duurzame oplossingen te vinden. We moeten de complexe en veelzijdige oorzaken van onvrijwillige migratie, sociaal conflict en armoede, die mogelijk veroorzaakt zijn door de uitputting van natuurlijke bestaansmiddelen, beter leren begrijpen', concludeerde Juriaan Lahr, Hoofd Internationale Assistentie van het Nederlandse Rode Kruis.

Subsidiepakket

De Europese Unie heeft een vijfjarig subsidiepakket  van 80 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van risicobeheer bij rampen in Sub-Sahara Afrika. In 2020 streven de Europese Unie en het Afrikaanse continent ernaar om energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen door 10.000 megawatt waterkrachtcentrales te bouwen.

Volgens de Verenigde Naties zijn er 20 miljoen mensen in Sahel die niet zeker van voedsel zijn, veroorzaakt door de droogte. Als ontwikkelingsplannen niet het belang van dit probleem centraal stellen, zullen Europa en andere naties geen duurzame ontwikkeling kunnen realiseren.

'Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling in Sahel is een urgente, wereldwijde prioriteit. Dit lukt alleen wanneer van de traditionele ontwikkelingsparadigma’s en de huidige infrastructuur afgestapt wordt. Het beheren en herstellen van de natuurlijke bronnen is essentieel om de productie van water en voedsel te verhogen. Hiervoor zijn wetlands, zoals overstromingsgebieden en meren, ontzettend belangrijk. Vooral voor de meest kansarme bevolking in de regio', zei Jane Madgwick, CEO van Wetlands International.

 

Lees het originele bericht en het hele rapport op de website van Wetlands International: www.wetlands.org/watershocks.