De lange arm van La Niña

1 december 2011
Auteurs:
Katie Oost
Docent aardrijkskunde/vakdidacticus lerarenopleiding HAN (Nijmegen)
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2011
hongersnood
klimaat
Afrika
Kennis
FOTO: EU CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS/FLICKR

Behalve burgeroorlogen en instabiele sociale omstandigheden heeft ook een klimatologisch fenomeen invloed op het ontstaan van de hongersnood in de Hoorn van Afrika: de El Niño/Southern Oscillation.

Oost - De lange arm van La Nina.pdf
Download dit document (1.25 MB)