De politiek-maatschappelijke context van een terugkerend probleem

1 december 2011
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2011
Afrika
Kennis
FOTO: AMISON PUBLIC INFORMATIE/FLICKR

De recente droogte en hongersnood in Noordoost-Afrika zijn de trieste uitkomst van fysisch-geografische én politiek-maatschappelijke factoren. Zolang dat niet onderkend wordt – ook in het Westen – verdampen alle kansen voor de bevolking op een betere toekomst.

Abbink - De politiek-maatschappelijke context van een terugkerend probleem.pdf
Download dit document (280.13 KB)