Een drama in kaarten en grafieken

1 december 2011
Auteurs:
Ton Dietz
Afrika-Studiecentrum Leiden
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2011
hongersnood
vluchtelingen
Afrika
Kennis
FOTO: ESKINDER DEBEBE/UN PHOTO

Steeds weer richt de wereld haar ogen op probleemgebieden. En iedere keer worden die sneller vergeten dan je voor mogelijk houdt. Zo ook de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Aan de hand van kaarten vertelt Ton Dietz hoe droogte in 2010 en 2011 leidde tot mislukte oogsten en honger. En hij toont de gigantische vluchtelingenstromen. Geografie om niet te vergeten.

Dietz - Een drama in kaarten en grafieken.pdf
Download dit document (1.55 MB)