Modelleren in GIS

1 december 2011
Auteurs:
Tom Wils
Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen Tilburg en Swansea University
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2011
GIS
Opinie

Joop van der Schee, hoogleraar onderwijsgeografie aan de Vrije Universiteit, benadrukte met zijn oratie ‘Gisse leerlingen’ het belang van Geografi sche Informatie Systemen (GIS) voor het onderwijs. GIS heeft vele vormen en kan zo eenvoudig en intuïtief zijn als Google Maps, en zo complex en professioneel als ArcGIS. Mijn ervaring is dat een combi natie van EduGIS en Google Earth in veel gevallen de meest toegankelijke en leerzame mogelijkheden biedt.

Wils & Van der Kwast - Modelleren in GIS.pdf
Download dit document (88.89 KB)