Mondiale methaanconcentraties in beeld

7 december 2023
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
milieu
Nieuws

In het recentste nummer van Geografie stond de schijnwerper op de Nederlandse ruimteverkenner Tropomi, een instrument dat dagelijks gedetailleerde wereldkaarten van methaanconcentraties genereert. Dit wordt verder belicht door de presentatie van SRON-wetenschappers tijdens de Klimaatconferentie in Dubai.

Met behulp van Tropomi, gemonteerd op de satelliet Sentinel-5p, wordt dagelijks een gedetailleerde wereldkaart van methaanconcentraties gemaakt. Deze kaarten zijn niet alleen waardevol voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor educatieve doeleinden. Leerlingen kunnen aan de hand van deze kaarten onderzoeken waarom methaan op specifieke plaatsen voorkomt en schommelingen in waarnemingen analyseren, met inbegrip van de invloed van factoren zoals bewolking.

Tijdens de Klimaatconferentie in Dubai hebben SRON-onderzoekers niet alleen deze bevindingen gedeeld, maar ook gepleit voor een vooraanstaande rol van Nederland in wereldwijde methaanmonitoring.

Dit initiatief draagt bij aan het wereldwijde doel van het LOW-Methane-project: een aanzienlijke vermindering van methaanuitstoot van afval tegen 2030. Methaan, dat 30 keer krachtiger is als broeikasgas dan CO2, verdwijnt snel uit de atmosfeer. Voor een dieper inzicht en het wereldwijde methaanoverzicht van Tropomi, lees meer op de SRON-website