Niet meer zorgen, wel meer toekomstperspectief

21 juni 2023
Auteurs:
Adwin Bosschaart
Hoofddocent Aardrijkskunde, Hogeschool van Amsterdam
onderwijs
klimaatverandering
Nieuws
FOTO: DEVIN AVERY / UNSPLASH

Op een Amsterdamse middelbare school is geëxperimenteerd met een nieuwe lesmethode over zeespiegelstijging voor leerlingen in de derde klas. Een belangrijke reden hiervoor is dat het thema Nederland echt aan gaat, maar het niet echt lukt om het maatschappelijk debat hierover op gang te brengen.

De lesmethode richt zich naast kennis en inzicht over de gevolgen vooral op de toekomst en de manieren van aanpassen aan zeespiegelstijging. En wat dat laatste betreft worden de leerlingen gestimuleerd om hun verbeelding een rol te laten spelen en het gesprek aan te gaan met hun ouders. De resultaten laten zien dat leerlingen aangeven een beter beeld te hebben van de toekomst.

Opmerkelijk is dat ze zich niet meer zorgen zijn gaan maken door de lessen. En dat terwijl ouders aangeven het thema weliswaar belangrijk te vinden, maar het moeilijk vinden om hun kinderen de waarheid over zeespiegelstijging te vertellen, ze nemen ze liever in bescherming. 

Lees meer over de nieuwe lesmethode op de website van de Hogeschool van Amsterdam.