Op de fiets door Utrecht

1 juni 2010
Auteurs:
Gert-Jan Hospers
Stad en Regio en Radboud Universiteit
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2010
Serie: Nederland in twaalf delen
Utrecht
Kennis
FOTO: MAGESHACK.US
Een vernieuwend concept: op de fietsstraat zijn auto’s wel toegestaan, maar ze moeten zich aanpassen aan de fietser.

De fiets is als oer-Hollands vervoermiddel zo vanzelfsprekend dat hij gemakkelijk aan de aandacht ontsnapt. Dat geldt ook in de verstedelijkte regio Utrecht. Toch timmeren overheden er flink aan de weg met fietsbeleid – vooral in Fietsstad Houten. De fiets als redder van onze mobiliteit.

Boeve & Hospers - Op de fiets door Utrecht.pdf
Download dit document (366.18 KB)