Participeren binnen een Professionele Leergemeenschap (PLG) voor aardrijkskunde

15 juni 2016
onderwijs
Nederland
Nieuws
docenten

In toenemende mate ziet men de professionele leergemeenschap als een succesvolle methode voor schoolontwikkeling. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft in de Lerarenagenda 2013-2020 als doelstelling opgenomen dat VO scholen zich ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een professionele dialoog tussen leraren onderling leidt tot betere leerresultaten van leerlingen. In Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) vindt deze professionele dialoog als vanzelfsprekend plaats, in een voortdurend proces.

Ook komend schooljaar is er nog gelegenheid om (gesubsidieerd) deel uit te maken van een Professionele Leergemeenschap voor Aardrijkskunde die begeleidt worden door vakdidactici vanuit de verschillende Amsterdamse Lerarenopleidingen (VU, HvA). In deze PLG Aardrijkskunde staat de eigen omgeving centraal.

In de bijlage vindt u informatie over de PLG Gamma (Aardrijkskunde).

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 1 juli 2016.

 

Met vragen kunt u terecht bij Adwin Bosschaart (a.bosschaart@hva.nl).

Flyer PLG aardrijkskunde VU en HvA 2016.pdf
Download dit document (114.15 KB)